dinsdag 16 januari 2018

Hoofdredacteur en adjunct Wereldomroep vertrekken

Hoofdredacteur Rik Rensen van de Wereldomroep en adjunct Ardi Bouwens vertrekken bij de omroep. Zij zien af van een baan binnen de nieuwe, afgeslankte organisatie die vanaf 1 januari operationeel moet zijn. Afgelopen week stuurden ze een brandbrief naar de Raad van Toezicht van de Wereldomroep waarin zij hun zorgen uitspraken over het gebrek aan visie in het omvormen van de omroep naar ‘lenig’, marktgericht bedrijf. De Raad van Toezicht reageerde hier niet op, wat voor Rensen en Bouwens aanleiding was om te stoppen.

In een verklaring voor het personeel staat: “Rik en Ardi hebben helaas besloten niet beschikbaar te zijn voor functies in de nieuwe Wereldomroep en ook hun plaats in de Stuurgroep (die de nieuwe organisatie voorbereidt) op te geven. Zij blijven werkzaam als hoofdredactie voor de dagelijkse gang van zaken tot er een nieuwe leiding is.”

Volgens de verklaring hebben Rensen en Bouwens “onoverkomelijke twijfels” bij de invulling van de koers, waarbij het met name gaat om de expliciete borging van de journalistieke onafhankelijkheid, het tempo van de opbouw en de invulling van de nieuwe organisatie. Zij vinden bovendien dat er nu in hoog tempo ondermeer gestart moet worden met de ontwikkeling van nieuwe formats, de voorbereidingen op het acquireren van additioneel geld en het sluiten van contracten met preferente mediapartners. De andere leden van de Stuurgroep vinden het buitengewoon jammer dat beide heren zich terugtrekken, maar “respecteren hun besluit.”

Naar aanleiding van het vertrek van Rensen en Bouwens heeft de redactieraad van de Wereldomroep het vertrouwen in de Stuurgroep opgezegd. In een verklaring staat: “De journalistieke onafhankelijkheid is naar onze mening niet langer voldoende gewaarborgd. Niet bij de ‘ nieuwe’ Wereldomroep en ook niet bij de Stuurgroep, die hieraan vorm moet geven. Het eventuele toetreden van andere journalisten – intern of extern – tot de Stuurgroep zal hierin wat ons betreft geen verandering brengen. De Redactieraad heeft ook geen vertrouwen meer in de Raad van Toezicht, die tot nu toe weinig begrip heeft getoond voor de zorgen die leven bij de medewerkers van de Wereldomroep.”

Bron: NRC

Bericht delen