Hilversum oneens met TOZO-kritiek NBF
dinsdag 5 mei 2020

Hilversum oneens met TOZO-kritiek NBF

De gemeente Hilversum heeft alle uitkeringen binnen de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) voor 8.000 zzp’ers in de gemeente stopgezet. Dit in afwachting van nog in te vullen inkomensverklaringen. Branchevereniging NBF is daar verbolgen over, maar volgens een gemeentewoordvoerder klopt de kritiek niet.

Naar verluidt zou een aantal zzp’ers het acht tot tien weken moeten doen met een voorschot van duizend euro. De gemeente werd maandag overspoeld met telefoontjes van zzp’ers die aangaven in grote nood te zitten. Hen werd te verstaan gegeven dat de gemeente wil voorkomen dat de zzp’ers te veel geld ontvangen, wat dan later weer terugbetaald zou moeten worden. Als aanvragers het niet eens zijn met een beslissing, kunnen ze een klacht indienen bij de gemeente, aldus medewerkers van de gemeente Hilversum.

De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en TV-makers, de NBF, heeft de gemeente Hilversum dringend verzocht de betreffende zzp’ers met spoed van een tweede voorschot te voorzien, maar de gemeente Hilversum weigert dat. De branchevereniging heeft de gemeente ook gewezen op het feit dat hun handelen volstrekt in tegenspraak is met de intentie van de TOZO-regeling. “Het is buitengewoon wrang dat de juist de gemeente die er prat op gaat ‘Mediastad’ te zijn, een grote groep zelfstandigen in de media- en audiovisuele sector zo in de steek laat”, aldus NBF-voorzitter Anton Scholten.

De regeling is een gift aan zzp’ers om inkomstenderving door de corona-uitbraak te compenseren. Alleenstaanden ontvangen € 1.050 en stellen € 1.500 via de gemeente. De bedoeling van de regeling is om op een ongecompliceerde manier zelfstandigen tot bijstandsniveau te ondersteunen over maanden april, mei en juni. “Dit is een speciale regeling, zonder de gebruikelijke bijstandstoetsen op vermogen of partnerinkomen”, zegt Anton Scholten van de NBF. “Daarbij is uitdrukkelijk aangegeven dat achteraf gecontroleerd kan worden. Door nu vooraf inkomensverklaringen te vragen, geeft de gemeente aan geen vertrouwen hun zzp’ers te hebben.”

Volgens een gemeentewoordvoerder klopt echter niet wat de NBF suggereert. “De gemeente Hilversum heeft veel oog voor haar ondernemers. Juist daarom hebben we bij de start van de TOZO-regeling snel gekoerst op het verstrekken van voorschotten. In april zijn alle voorschotten TOZO voor de maand maart betaald. Allemaal binnen vier weken na de aanvraag. Medio mei volgen uitkeringen over maart en april. Hiervoor zijn de geschatte inkomsten nodig. Begin juni betalen we de uitkering van de maand mei.”

Bron: NBF/BM

Bericht delen