dinsdag 16 januari 2018

Hammersma directeur Cultuur en Media bij OCW

De ministerraad heeft Marjan Hammersma voorgedragen als nieuwe directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De voordracht is gedaan door minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met instemming met minister Van Bijsterveldt van OCW. De benoeming gaat per direct in.

Hammersma (1964) is sinds 2005 werkzaam bij OCW als directeur Media, Letteren en Bibliotheken. Sinds 2007 is zij tevens plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als hoofd van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek bij de Nederlandse Publieke Omroep. Hammersma studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: Villamedia

Bericht delen