CvdM tikt KRO-NCRV op vingers voor nevenfunctie Yvon Jaspers
maandag 15 april 2019

CvdM tikt KRO-NCRV op vingers voor nevenfunctie Yvon Jaspers

Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de programma’s Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw van KRO-NCRV. Aanleiding voor het onderzoek was de publieke aandacht voor een nevenfunctie van de presentatrice van deze programma’s, Yvon Jaspers.

Deze nevenfunctie vervult Yvon Jaspers bij het bedrijf ForFarmers. Hier zou mogelijk belangenverstrengeling uit voortkomen. De onafhankelijkheid van de publieke omroep is een belangrijke kernwaarde van het Nederlandse mediabestel. Daarom heeft het Commissariaat deze casus grondig onderzocht.

Het Commissariaat komt na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie dat er in de programma’s Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij geen sprake is van overtreding van de regels rondom (sluik)reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod. Deze conclusie is getrokken na een uitvoerige analyse van onder meer de contracten en andere afspraken tussen de betrokken omroep, de producent, de presentatrice en het bedrijf ForFarmers.

Wel is het Commissariaat van oordeel dat KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van Yvon Jaspers. Daarnaast is niet transparant op grond van welke overwegingen KRO-NCRV deze nevenfunctie heeft goedgekeurd. Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma’s die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien. Door dit niet te doen, houdt KRO-NCRV zich niet aan artikel 2:178 van de Mediawet, dat toeziet op de deugdelijke bedrijfsprocessen bij publieke omroepen.

KRO-NCRV maakt zichzelf en haar medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid. Het Commissariaat heeft KRO-NCRV ter verantwoording geroepen en duidelijk gemaakt dat artikel 2:178 van de Mediawet en de Beleidsregels governance en interne beheersing beter moeten worden nageleefd en er een goed werkend intern bedrijfsproces moet komen. Bij herhaalde overtreding kunnen sancties worden opgelegd.

Nevenfuncties van presentatoren zijn volgens de Mediawet toegestaan. Een nevenfunctie mag echter niet leiden tot belangenverstrengeling of dienstbaarheid. Er is sprake van belangenverstrengeling als een presentator zich niet alleen laat leiden door het belang van de omroep, maar bijvoorbeeld ook door een persoonlijk belang of het belang van derden.

De verantwoordelijkheid voor de nevenfuncties van presentatoren ligt in eerste instantie bij de omroepen. Daarom is het van belang dat nevenfuncties bij hen bekend zijn. Zo kunnen omroepen goede afwegingen maken over eventuele risico’s. Om de onafhankelijke positie van de publieke omroepen te waarborgen, moeten zij voor nevenfuncties van presentatoren een helder en transparant goedkeuringsproces hebben. Het Commissariaat ziet hierop toe via artikel 2:178 van de Mediawet en de Beleidsregels governance en interne beheersing. Daarnaast houdt de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) toezicht op naleving van de Governance Code Publieke Omroep.

Ondanks de kritiek van het Commissariaat is Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, verheugd: “Wij zijn enorm blij dat het Commissariaat voor de Media met hun onderzoek bevestigt wat wij zelf al wisten. Dat Yvon en de redacties de programma’s maken in onafhankelijkheid, zonder enige redactionele bemoeienis van buitenaf, reclame of sponsoring. Yvon is een buitengewoon bevlogen en integere programmamaker met wie wij de komende jaren prachtige programma’s blijven maken over het boerenleven. Het Commissariaat heeft opmerkingen gemaakt over de beoordelingsprocedure nevenfuncties. Wij hebben deze procedure aangescherpt.”

In de periode van het onderzoek voelde Yvon Jaspers zich naar eigen zeggen in een ‘oorlogsgebied’, meldde zij maandagavond in Pauw. “Ik voelde mij minder door de KRO-NCRV gesteund dan door de boeren en mijn team van productiehuis Blue Circle”, aldus Jaspers.

Bron: CvdM/KRO-NCRV/BM

Bericht delen