dinsdag 16 januari 2018

Boeddhistische Omroep moet € 52.500 terugbetalen

Het Commissariaat voor de Media eist € 52.500 van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) wegens onrechtmatige besteding van omroepgeld. Dit heeft NRC Handelsblad gemeld. In 2009 besteedde de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), die namens de Unie het media-aanbod verzorgt, 50.000 euro aan een onderzoek naar boeddhisme in Nederland.

Onterecht, volgens het Commissariaat. Het is onwaarschijnlijk dat de BUN dit bedrag binnen zes weken (de eis) kan betalen. De jaarlijkse contributieopbrengsten bedragen € 4.000. De kans is groot dat BOS daarom eerder verdwijnt dan 1 januari 2016, de datum waarop de BOS (en andere ‘2.42-omroepen’; kleine religieuze omroepen) zou ophouden te bestaan.

Volgens het CvdM is het kwantitatieve onderzoek opgesteld ‘met als doel het aantonen van een grotere achterban ten opzichte van de achterban op grond waarvan de BUN is geclassificeerd bij de erkenning’. Volgens de BUN kunnen de twee onderzoeken niet los van elkaar worden gezien, en vallen zij onder ‘het voorbereiden en samenstellen van het media-aanbod’.

Bron: Radiofreak/NRC

Bericht delen