BNNVARA en PowNed: wat doet het Commissariaat?
woensdag 17 januari 2018

BNNVARA en PowNed: wat doet het Commissariaat?

De afgelopen dagen is veel te doen geweest over het al dan niet uitzenden van een documentaire over Jesse Klaver door BNNVARA. Daarnaast zijn Kamervragen gesteld over de hoogte van de salarissen van medewerkers van PowNed.

Ook is ophef ontstaan over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen van die omroep in relatie tot de hoeveelheid programma’s die wordt uitgezonden. De bescherming van de onafhankelijkheid van het media-aanbod en het houden van toezicht op de rechtmatigheid van de uitgaven van publieke omroepen zijn belangrijke taken van het Commissariaat voor de Media. Welke rol speelt het Commissariaat dan in deze discussies?

In de Mediawet staat dat inhoud en kwaliteit van het media-aanbod de verantwoordelijkheid zijn van de omroepen zelf. En dat het Commissariaat (achteraf) controleert. Nu het er naar uitziet dat BNNVARA ervoor heeft gekozen om de documentaire over Jesse Klaver op geen enkele manier meer uit te zenden of te verspreiden, is ook geen sprake meer van mogelijke politieke beïnvloeding van de kijker. Wel gaat het Commissariaat op korte termijn het gesprek aan met de omroep om zich te laten informeren over de totstandkoming, de waarborgen voor de onafhankelijkheid en de financiering van de documentaire.

Op basis van financiële informatie van publieke omroepen (zoals jaarrekening en -verslag) wordt door het Commissariaat gecontroleerd of die omroepen zich aan de WNT houden. Ook PowNed wordt zo gecontroleerd. Als er vermoedens bestaan dat de WNT niet wordt nageleefd, dan volgt een melding daarvan aan het ministerie van OCW. Tevens wordt de rechtmatigheid van de bestedingen van de publieke omroepen jaarlijks gecontroleerd. Ook daarover wordt gerapporteerd aan het ministerie. Op de vraag of publiek geld in concrete gevallen doelmatig wordt besteed, wordt toegezien door de NPO. Het Commissariaat controleert de manier waarop de NPO dit doelmatigheidstoezicht inricht.

Bron: CvdM

Bericht delen