dinsdag 16 januari 2018

Bezuiniging op RTV Noord-Holland gaat door

Het plan om twee miljoen euro te bezuinigen op RTV Noord-Holland gaat door. Daartoe heeft een meerderheid van Provinciale Staten besloten. De omroep heeft bezwaar tegen de bezuiniging, omdat de provincie zich daarmee niet aan de gemaakte afspraken houdt, en het wettelijk niet toegestaan is om de subsidie tussentijds te verlagen. De korting heeft consequenties voor de programmering en de werkgelegenheid.

Tijdens de Algemene Beschouwingen probeerden meerdere partijen de bezuiniging te voorkomen of in iedere geval gefaseerd in te voeren. Maar moties van onder meer GroenLinks en de Christenunie-SGP haalden het niet. Een meerderheid van de coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en D66 gesteund door oppositiepartij PVV hielden vast aan de korting van 2 miljoen euro die ingaat per 1 januari 2012.

Het wachten is nu op de uitspraak in de rechtszaak die loopt tussen de provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant. Ook daar wil de provincie bezuinigen op de regionale omroep. Mocht die positief uitvallen voor Omroep Brabant, dan trekt de provincie Noord-Holland de korting op RTV Noord-Holland waarschijnlijk in.

Bron: RTV Noord-Holland

Bericht delen