dinsdag 16 januari 2018

Publieke omroep: 'FunX ten einde? Onzin!'

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de intentie ook na 2012 jongerenzender FunX financieel te steunen. Jan Westerhof, directeur radio van de NPO, is niet blij met het lekken van interne informatie door FunX. “Het heeft enkel voor ruis en vertraging gezorgd en het is onvolledig geciteerd.”

Westerhof erkent dat de bijdrage van het ministerie van OCW uit het ‘diversiteitspotje’ na 2012 mogelijk stopt. FunX stelt dat haar luisteraars stelselmatig worden genegeerd in het jaarlijkse Continu Luister Onderzoek (CLO) van de NPO. “Dit gaat niet over kleur, maar over geld”, zei directeur Willem Stegeman. Kort gezegd: hoe hoger het marktaandeel, hoe hoger de advertentietarieven. De NPO vindt ook dat het CLO niet representatief is. Volgens FunX komt dat door de lobby van commerciële radiozenders, wat de NPO ontkent.

FunX trok aan de bel naar aanleiding van een concept meerjarenradiobeleidsplan van de NPO. Hierin is te lezen dat gedetailleerde luistercijfers voor FunX over het jaar 2010 ontbreken. NPO radiobaas Westerhof benadrukt het belang van een representatief CLO, niet alleen voor FunX, en zegt in een reactie dit in 2012 te verwachten. “Maar mogelijk nog dit jaar. We zijn hierover in gesprek met de andere partijen. Natuurlijk spelen kosten hierin mee, maar dit is zeker niet het belangrijkste. Veranderingen in het CLO zijn vergaand en het is belangrijk dat alle partijen zich hierin kunnen vinden zodat er één betrouwbare maatstaf is voor omroepen en adverteerders.”

“Begrijp dat ik het ook erg lang vind duren, maar deze aanpak van FunX werkt enkel averechts. Wij zijn van mening dat FunX een waardevolle aanvulling is voor het publieke bestel. Het is belangrijk in de Randstad en hopelijk kan het ook daarbuiten snel een grotere rol spelen. Ik ben erg positief over de programmering.”

Bron: 3VOOR12/Broadcast Magazine

Bericht delen