dinsdag 16 januari 2018

NLO wil nieuw luisteronderzoek

De eisen en wensen voor het nieuwe luisteronderzoek 2018-2020 zijn door Stichting NLO samengevat in een ‘Request for Proposal’ (RfP) dat vanaf nu beschikbaar is. De belangrijkste vernieuwing die wordt gevraagd, is dat het luistergedrag passief, aan de hand van een (draagbare) elektronische meter wordt geregistreerd.

NLO heeft de ambitie om fijnmaziger te gaan meten. Daarnaast ziet NLO de toegevoegde waarde van een passieve meting waarbij de belasting van respondenten zo minimaal mogelijk is. Om die redenen wil NLO een overstap maken van het huidige Radiolog naar een (draagbare) elektronische meter die het luistergedrag op een passieve wijze en fijnmaziger kan meten. Het herkennen en registreren van zenders vindt dan niet meer plaats door de respondent, maar door een meter en/of software.

Het huidige luisteronderzoek met het Radiolog levert elke maand een rapportage van de nieuwe luistercijfers. NLO overweegt om bij de introductie van het nieuwe luisteronderzoek in 2018 vaker te rapporteren.

NLO nodigt onderzoeksbureaus uit om een voorstel in te dienen voor de uitvoering van het nieuwe luisteronderzoek. Het streven is om begin 2017 tot een bureaukeuze te komen. De RfP is op aanvraag beschikbaar bij het NLO bureau.

Bron: NLO/Broadcast Magazine

Bericht delen