dinsdag 16 januari 2018

NLO gaat luistergedrag meten op minuutniveau

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) bereidt een nieuw luisteronderzoek voor om nog nauwkeuriger metingen te kunnen doen. NLO tekende hiervoor woensdag een aangepast contract met GfK. Parallel aan het (door)lopende onderzoek verkent NLO de inzet van smartphone apps om op minuutniveau te kunnen rapporteren.

De ambitie van NLO is vandaag bekrachtigd met de ondertekening van het contract met onderzoekspartner GfK.

Daarmee was NLO eerder al het gebruik van radiologs overeengekomen, in eerste instantie tot eind 2015. O m de resultaten van deze radiologs – waarbij respondenten hun radioluistergedrag op kwartierniveau invullen – af te kunnen zetten tegen elektronische meettechnieken, maakte ook GfK’s Mediawatch deel uit van het onderzoekscontract. Doordat de Mediawatch NLO sneller dan verwacht heeft overtuigd van de mogelijkheden voor meten op minuutniveau, is de wens uitgesproken om alternatieven te kunnen testen. Om die reden is in het nieuwe contract met GfK de Mediawatch vervangen door een testtraject met smartphone apps. Daarnaast is het gebruik van de radiologs met één jaar verlengd tot eind 2016. Het gewijzigde contract geeft NLO extra tijd om nieuwe mogelijkheden voor het betrouwbaar meten op minuutniveau uitgebreid te onderzoeken.

Dit gebeurt dan parallel aan het doorlopende luisteronderzoek op basis van radiologs, die nog zeker tot in 2016 de basis zijn voor de vaststelling van de luistercijfers. Aan de invoering van een nieuw onderzoek zal een periode van schaduwdraaien voorafgaan. Op deze manier stelt NLO de markt in de gelegenheid om aan de nieuwe luistercijfers te wennen.

Nicole Engels (directeur NLO): “Het herziene contract geeft ons de ruimte om te verkennen welke devices geschikt zijn om het radioluistergedrag op minuutniveau te meten. Voor het nieuwe onderzoek stellen we ons ten doel dat we op de bestaande, relevante zender/doelgroepcombinaties kunnen blijven rapporteren, uiteraard met de financiële haalbaarheid als randvoorwaarde.”

Bron: Nationaal Luister Onderzoek/Broadcast Magazine

Bericht delen