dinsdag 16 januari 2018

Meer inzicht in het reclamebereik van radio

Radioreclame wordt gemiddeld 3 procent beter beluisterd dan andere programmering. Dit komt vooral doordat reclame wordt uitgezonden rond goed beluisterde momenten, zoals het nieuws. Er zijn dan meer inschakelingen dan wegschakelingen.

Dit resultaat is afkomstig uit het onderzoek met elektronische meters, dat sinds 2012 parallel aan het Nationaal LuisterOnderzoek met Radiologs loopt.

Sinds januari 2012 loopt een onderzoek met elektronische meters, parallel aan het Nationaal LuisterOnderzoek met Radiologs. Daarvoor wordt de Mediawatch van GfK ingezet. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het reclamebereik van radio, in de minuutpatronen van het luistergedrag en om te leren over de meter voor mogelijke verdere ontwikkelingen van toekomstig radio-onderzoek.

Waar het Radiolog inzicht geeft in luistergedrag op kwartierniveau, geeft de meter inzicht op minuutniveau. Daardoor is het mogelijk vast te stellen in hoeverre er meer of juist minder wordt geluisterd naar reclame in vergelijking met andere programmering. Om de reclameminuten te identificeren, zijn de minuutresultaten uit de meter gekoppeld aan de werkelijk uitgezonden reclameminuten per zender, zoals geregistreerd door SoundAware.

Het onderzoek leert dat reclameminuten gemiddeld 3 procent beter worden beluisterd dan andere programmering. Dit komt vooral doordat reclame wordt uitgezonden rond goed beluisterde momenten, zoals het nieuws. En er zijn dan meer inschakelingen dan wegschakelingen.

Het reclamebereik wordt uitgeleverd in de vorm van reclame-indexen per kwartier per zender. Een reclame-index geeft aan met welke factor een minuut met reclame beter of slechter wordt beluisterd dan het kwartier waarin de reclameminuut valt. De indexen zijn te vinden op www.nationaalluisteronderzoek.nl. De reclame-indexen hebben betrekking op het onderzoeksjaar 2013.

Op basis van de opgedane kennis en ervaring met elektronisch meten, spreekt NLO de ambitie uit om over een aantal jaren het luistergedrag fijnmaziger te willen meten, op minuutniveau. Dit impliceert de overgang naar elektronische meters. De keuze via welk device gemeten gaat worden, moet nog nader worden bepaald.

Bron: NLO

Bericht delen