dinsdag 16 januari 2018

Het doek valt voor NPO Radio 6

De NPO heeft het voornemen op per 1 januari 2016 te stoppen met NPO Radio 6. Het voorgenomen besluit is onderdeel van de  toekomststrategie waarbij mede onder invloed van de bezuinigingen en toegenomen concurrentie in het aanbod nog scherper gekeken moet worden naar doelmatigheid van de aanbodkanalen.

Het bereik van NPO Radio 6 blijft vrij stabiel tussen rond 0,3 procent luistertijdaandeel, de zender bereikt wekelijks tussen de 150.000 en 200.000 luisteraars, en ontwikkelt zich niet duidelijk door. Het behaalt daarmee niet de impact die de investering in een landelijke publieke zender ook in de toekomst rechtvaardigt.

Dit voornemen kan niet anders dan een teleurstelling zijn voor iedereen die zo hard en vol passie werkt aan de programma’s van NPO Radio 6. Het is ook een teleurstelling voor de trouwe luisteraars van NPO Radio 6. De Raad van Bestuur van de NPO is op dit moment in gesprek met de omroepen over de intentie die ze met Radio 6 heeft. Mogelijk gaat het verder als digitaal Soul & Jazz-kanaal bij één van de andere hoofdzenders.

De tekst hierboven is de officiële verklaring van NPO. De programmamakers van NPO Radio 6 zijn zeer teleurgesteld. De NPO licht toe waarom NPO Radio 6 moet stoppen.

– De publieke omroep heeft te maken met stevige bezuinigingen en een snel veranderend medialandschap. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om ons publiek meer te bieden. Dat betekent dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden en het budget zo gericht mogelijk moet worden ingezet.

– De NPO wil zich richten op minder kanalen, zodat het publiek meer kwaliteit en interactie geboden kan worden.

– Kanalen van onvoldoende toegevoegde waarde voor ons publiek (waarvan de inhoud bijvoorbeeld ook op andere plekken binnen de publieke omroep te vinden is) of waarvan de kosten niet opwegen tegen de baten, willen we schrappen of verbeteren.

– Op dit moment wordt bekeken welke websites portals, apps en themakanalen worden gecontinueerd en welke niet.

– Het is de intentie om NPO Radio 6 verder te laten gaan als digitaal themakanaal met non-stop soul en jazz. En dan onder een van de hoofdzenders, waarschijnlijk NPO Radio 2. Er wordt gekeken hoe NPO Radio 2 vernieuwd kan worden en soul en jazz en belangrijke events als de Zwarte Lijst (naast de Top 2000) en het North Sea Jazz festival een plek kunnen krijgen op de zender. Naar NPO Radio 2 luisteren meer dan 2 miljoen mensen, dus veel mensen kunnen voortaan genieten van soul en jazz.

– De kosten voor NPO Radio 6 in de huidige vorm zijn te hoog in verhouding tot de belangstelling van het publiek voor een muziekzender (150.000 tot 200.000 luisteraars per week tegen 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar).

De programmamakers melden op de site van NPO Radio 6: ‘Alle dj’s, producers, redacteuren, muzieksamenstellers die bij NPO Radio 6 werken hebben dat afgelopen periode en nog steeds met hart en ziel gedaan. Voor ons allen is dit een enorme teleurstelling. De komende tijd gaat NPO met de omroepen de plannen voor NPO Radio 6 verder bespreken en zorgvuldig kijken hoe zoveel mogelijk medewerkers een andere passende plek binnen de publieke omroep kunnen krijgen.’

Bron: NPO Radio 6/Broadcast Magazine

Bericht delen