dinsdag 16 januari 2018

Broadcast Partners daagt Novec voor de rechter

Broadcast Partners (BP) daagt zendmastbeheerder Novec voor de rechter om de door Novec opgelegde noodmaatregelen van tafel te krijgen en  het zendbereik van haar klanten te herstellen. Volgens BP kunnen die maatregelen alleen maar opgelegd worden als sprake is van een ‘manifeste dreiging’. Novec levert voor die ‘dreiging’ echter geen enkel bewijs en voert evenmin constructief overleg, zo meldt Broadcast Partners in een persbericht.

Na de brand in de zendmast in Lopik van juli eiste Novec dat Broadcast Partners het vermogen van de zendinstallaties zou reduceren tot tien procent van het normale zendvermogen. Het gevolg is een dramatisch verlies aan zendbereik van Q-Music, de publieke radiozenders Radio 1 tot en met 4, en BNR Nieuwsradio. De publieke omroep heeft als wettelijke taak om overal en door iedereen ontvangen te kunnen worden en fungeert als rampenzender. Vanwege de beperkingen die Novec oplegt, zijn de publieke radiozenders, Q-music en BNR in delen van de Randstad en Brabant niet of slecht te ontvangen.

Robert-jan van der Hoeven, directeur van Broadcast Partners: “Novec legt allerlei beperkingen op, is niet duidelijk en motiveert haar maatregelen niet. Over alternatieve maatregelen die veel minder belastend zijn voor de radiostations, wil Novec niet praten. Novec vindt het niet zo erg voor de radiostations, zo heeft haar directeur weten; Nederland kan volgens Novec wel even zonder radio.”

In de afspraken tussen Novec en Broadcast Partners staat dat noodmaatregelen alleen mogen worden opgelegd als sprake is van een ‘manifeste dreiging’ voor de veiligheid. Daarvan is volgens BP geen sprake. Het bedrijf zegt als enige op de zendtorens een temperatuurbewakingssysteem te hebben, waarmee de temperatuur on line en real time in de gaten gehouden kan worden.

De experts van BP werken hard mee aan de onderzoeken, die gaande zijn naar de oorzaak van de brand in Lopik. Daarbij zijn veel partijen betrokken en de materie is complex. Het is niet eenvoudiger geworden, omdat Novec meteen na de brand en zonder dat andere partijen dat wisten, bekabeling heeft afgebroken, terwijl dat voor de veiligheid niet nodig was. De brandoorzaak is daardoor niet goed meer te reconstrueren.  Over de oorzaken van de branden is nog niets bekend. BP betreurt dan ook de aantijgingen in haar richting, die niet gebaseerd zijn op deugdelijk onderzoek, maar kennelijk voortkomen uit de slechte verstandhouding tussen partijen.  Alle betrokken dienen af te wachten wat de uitkomsten van de technische onderzoeken opleveren.

Die onderzoeken nemen naar de mening van de verzekeringsexperts nog maanden in beslag, zodat tussentijdse oplossing van de beperkingen zeer noodzakelijk is. Voorts moet Novec naar de mening van Broadcast Partners niet langer wachten met het aanbrengen van adequate branddetectie en brandblusmiddelen in haar zendmasten. Die bleken niet in de masten aanwezig, zijn door Novec in juli wel aangekondigd, maar zijn er nog steeds niet. 

Het kort geding dient op 25 augustus.

Bron: Broadcast Partners/Broadcast Magazine

Bericht delen