dinsdag 16 januari 2018

Spotify en Apple Music scoren in Nederland

In januari 2017 hadden muziekdiensten Spotify en Apple Music beiden een bereik van meer dan tweeëneenhalf miljoen personen in Nederland. Spotify heeft nagenoeg een kwart van Nederland bereikt (3,3 miljoen personen). De Apple Music abonnee en afspeel app bereikte bijna een vijfde van Nederland (2,7 miljoen personen).

Meer mannen dan vrouwen gebruikten deze diensten. Voor Spotify is het bereik vooral onder jongeren (onder de 35 jaar) hoog, terwijl Apple Music door een breder publiek gebruikt werd.

Meer dan driekwart van alle Spotify bezoeken vond plaats via de smartphone. Voor Apple Music werd iets meer de tablet gebruikt: deze bezoeken vonden voor twee derde op de smartphone plaats en een derde op de tablet.

Bron: GfK/BM
 

Bericht delen