dinsdag 16 januari 2018

NPO wil extra Uitzending Gemist-dienst

De NPO is van plan in 2014 ook buitenlandse series on demand aan te bieden. Dat heeft Shula Rijxman, lid van de Raad van Bestuur van de NPO, gezegd tijdens het Mediapark Jaarcongres.

De NPO streeft ernaar dat er naast het reguliere Uitzending Gemist een betaalde plusvariant van Uitzending Gemist komt, met een andere naam. Daarin worden alleen programma’s aangeboden die nu niet beschikbaar zijn vanwege de rechten en de daarmee gemoeide kosten (dat geldt bijvoorbeeld voor buitenlandse dramaseries), de opbrengsten van de extra dienst worden dan ingezet om deze kosten te dekken. De overige inhoud van Uitzending Gemist blijft kosteloos. Daarnaast wil de NPO content beter vindbaar maken.

De NPO heeft hierover een brief gezonden aan het ministerie van OC&W. Hierin staat onder meer: ‘Wij hebben een begin gemaakt met de concrete verkenning van een dergelijke dienst en treffen de komende maanden de eerste voorbereidingen voor een experiment van één jaar, op zijn vroegst startend begin 2014. Wij gaan de verkenning de komende maanden verder voorbereiden in nauwe samenspraak met de omroepen, waarbij ook toezichthouders, w.o. het Commissariaat voor de Media, betrokken zullen worden. Ook wordt bezien of de dienst technisch en organisatorisch kan worden gerealiseerd en met welke partijen er daarbij samengewerkt kan worden.’

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen