dinsdag 16 januari 2018

NPO Gemist houdt lage resolutie

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de beeldkwaliteit van online uitgesteld kijken via NPO Gemist. Hieruit blijkt dat de matige resolutie van de online dienst niet wordt verbeterd.

Hij gaat in op twee punten. Ten eerste of hij de zorgen deelt over de beeldkwaliteit van het on demand kijken, en ten tweede waarom consumenten extra moeten betalen voor het kijken van uitzendingen in hoge kwaliteit via NLZiet en NPO Plus.

Hier de tekst van Dekker:
‘Op NPO.nl, het vroegere Uitzending Gemist, biedt de NPO alle uitzendingen die op NPO 1, 2 en 3 werden uitgezonden tot zeven dagen na de uitzending gratis aan bij het publiek. In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Mediawet in 2016 staat dat de beeld- en geluidskwaliteit van programma’s via uitgesteld online kijken (de zogenaamde catch-updienst) van de NPO zo veel mogelijk afgestemd moet zijn op het dominante ontvangstapparaat waarvan het publiek voor die dienst gebruikmaakt.

In het huidige concessiebeleidsplan (2016-2020) heeft de NPO ervoor gekozen om de beeldkwaliteit op NPO.nl te optimaliseren voor de op dit moment meest gebruikte ontvangstapparaten, namelijk de tablet/smartphone en de laptop/desktop. In de mediasector gaan de technische ontwikkelingen erg snel, en kan er een plotseling verloop ontstaan in de gebruikte apparaten en gebruiksvoorkeuren van consumenten.

Tegenwoordig kijken consumenten bijvoorbeeld steeds vaker online naar uitzendingen, via apparatuur als de Google Chromecast of via hun SmartTV. Hiermee worden internetuitzendingen gestreamd naar een groot televisiescherm, wat hogere eisen stelt aan de beeldkwaliteit. Het is moeilijk te voorspellen wanneer dergelijke trends doorzetten, en wanneer het gebruik van deze apparatuur zo wijdverspreid raakt dat er gesproken kan worden van een ‘dominant ontvangstapparaat’ zoals bedoeld in de Memorie van Toelichting.

Concluderend stel ik dat er in de wet criteria staan die de beeldkwaliteit van de terugkijkdienst NPO.nl waarborgen. De NPO baseert hier zijn concessiebeleidsplan op. Het is denkbaar dat de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan vast te leggen valt in een beleidscyclus van vier jaar. Als de beeldkwaliteit van NPO.nl in de loop van deze concessiebeleidsperiode niet meer toereikend blijkt te zijn, dan verwacht ik dat de NPO zijn verantwoordelijkheid zal nemen door de kwaliteit aan te passen.

Uw tweede vraag gaat over de verhouding tussen NPO.nl en NPO Plus en NLZiet. Naast de terugkijkmogelijkheid op NPO.nl biedt de NPO ook NPO Plus aan, via NLZiet, voor consumenten die een breder on demand aanbod tot hun beschikking willen hebben. NLZiet is de gezamenlijke abonnementsfaciliteit van NPO, RTL en SBS, waarop NPO Plus beschikbaar wordt gesteld. Momenteel is NPO Plus alleen beschikbaar via NLZiet, in de toekomst zal NPO Plus ook beschikbaar worden als zelfstandige dienst. 

Met NPO Plus kan het publiek alle programma’s die zijn uitgezonden via de lineaire aanbodkanalen van de NPO, tot en met 365 dagen na de uitzending terugkijken, en previews en eerdere seizoenen van lopende series bekijken. Er zijn verschillen in het karakter en het doel van beide diensten. NPO.nl heeft het karakter van een catch-up dienst, Het uitgesteld kijken van programma’s op NPO 1, 2 en 3. NPO Plus heeft meer het karakter van een on demand-dienst: een archief van NPO-materiaal. 

Deze extra service brengt additionele kosten met zich mee, die met name te maken hebben met de kosten voor het verwerven van de rechten voor het langer beschikbaar stellen van programma’s. Daarnaast bevat NPO Plus, in tegenstelling tot NPO.nl, geen reclame en is de beeldkwaliteit hoger. Daarom vind ik een redelijke vergoeding voor de dienst NPO Plus gerechtvaardigd.’

Bron: OCW/BM

Bericht delen