dinsdag 16 januari 2018

Het vliegwieleffect van RNW

Toen Radio Nederland Wereldomroep (RNW) vanwege door het kabinet opgelegde bezuinigingen 70 procent van zijn budget moest inleveren en circa tweederde van het personeel afvloeide, ging het roer vanaf 2013 radicaal om. Niet alleen qua interne organisatie, behuizing en financiering (door het ministerie van Buitenlandse Zaken), maar ook wat betreft missie en strategie.

De centrale doelstelling blijft onveranderd: een bijdrage leveren aan meningsvorming en meningsuiting in landen, waar de persvrijheid en toegang tot onafhankelijke informatie ernstig beperkt is. Nieuw is echter dat RNW zich voortaan uitsluitend richt op jongeren (formeel: 15-30 jaar) en daar vrijwel alleen online activiteiten en social media voor gebruikt.

In Broadcast Magazine 333 schetsen Robert Zaal (directeur) en William Valkenburg (hoofdredacteur) de metamorfose en ambities.

Zaal: “Ik heb veel kritiek gekregen toen ik de formulering gebruikte dat we van ‘ballast’ af zijn. Mensen zeiden: hoe kun je zo oneerbiedig praten over wat er was? Ik bedoelde alleen: de oude Wereldomroep met al z’n moois via de korte golf, dat was natuurlijk wel dalende business. (…) Wij hebben nu de luxe de blik volledig naar voren te kunnen richten. Dat ervaar ik echt als een soort opluchting.”

Valkenburg: “Voorheen maakten we programma’s en die gingen op cd’s naar duizenden radiostations over de hele wereld die dat mochten uitzenden. Nu zitten we met een aantal partners heel sterk in de cocreatie van formats. Het wiel is ooit uitgevonden, maar hoe maken we er een vliegwiel van? Ruimte creëren rondom hele ingewikkelde onderwerpen en daar een taboedoorbrekende rol spelen, dat is ons doel.”

Het volledige dubbelinterview met Zaal en Valkenburg is te lezen in Broadcast Magazine 333. Nog steeds geen abonnee? Klik hier en profiteer van onze speciale abonneeactie!

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen