dinsdag 16 januari 2018

GfK: Sterke relatie tussen Twitter en tv

Er is een sterke relatie tussen tweets en televisiebereik. Programma’s die op televisie een groot bereik kennen, zorgen ook op Twitter voor veel tweets. Gebeurt er iets in een televisieprogramma, dan is dit van invloed op het aantal tweets.

Een omgekeerd effect komt ook voor: activiteit op Twitter zorgt ervoor dat mensen op een bepaalde zender afstemmen. De sterkte van de relatie wordt met name bepaald door het genre van het televisieprogramma waarbij sport en amusementsprogramma’s de lijst aanvoeren. Dit blijkt uit de GfK Twitter TV Study, een onderzoek van GfK in samenwerking met Twitter en SPOT (marketingcentrum van Nederlandse tv-zenders) naar de relatie tussen Twitter en Nederlandse televisieprogramma’s.

In de periode tussen oktober 2013 en mei 2014 is voor een groot aantal televisieprogramma’s de relatie tussen Twitter en tv geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat televisieprogramma’s een aanzienlijk bereik hebben op Twitter: het aantal personen dat tegelijk met het kijken naar het televisieprogramma ook de ontwikkelingen over dit televisieprogramma op Twitter volgt, loopt op tot 15 procent van het totale kijkerspubliek.

Bij een aantal programma’s zien we dat tv Twitter beïnvloedt, maar omgekeerd zorgt ook Twitter in bepaalde gevallen voor extra televisiebereik. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de finale van het Eurovisie Songfestival in 2014. Het Oostenrijkse optreden zorgde voor relatief veel tweets; in de minuten erna steeg het aantal televisiekijkers binnen de groep Twitteraars. Ook bij de Kerstspecial van All you need is Love en het televisieprogramma van 3FM Serious Request is te zien dat Twitter extra televisiebereik genereert.

Binnen de geanalyseerde programma’s is een groep Twitter accounts waargenomen die telkens zorgt voor een toename van het aantal tweets. Deze groep ambassadeurs bestaat onder andere uit fansites, bekende Nederlanders en officiële Twitter accounts van de betreffende programma’s. 8 procent van het totale aantal tweets over deze programma’s komt van deze ambassadeurs. Over 76 procent van de geselecteerde programma’s heeft deze groep ambassadeurs iets getwitterd. Eén op de tien tweets over de geselecteerde programma’s is afkomstig van een ambassadeur (rechtstreeks of via een retweet).

De GfK Twitter TV Study geeft inzicht in de relatie en afhankelijkheid tussen Twitter en het tv-bereik. Meer dan 300 populaire tv-programma’s en 1,5 miljoen tweets zijn geanalyseerd om de relatie tussen televisie en Twitter te duiden. Deze studie is uitgevoerd in Nederland en is tot stand gekomen in samenwerking met SPOT.

Bron: GfK/Broadcast Magazine

Bericht delen