Theo van Driel, PBO-voorzitter bij RTV Apeldoorn
maandag 19 april 2021

Theo van Driel, PBO-voorzitter bij RTV Apeldoorn

RTV Apeldoorn is een Nederlandse lokale publieke omroep in de gemeente Apeldoorn. De omroep startte in augustus 2005, nadat voorganger Omroep Apeldoorn in januari 2005 failliet werd verklaard. De studio van RTV Apeldoorn is gehuisvest aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. Het gebouw beschikt over meerdere studio’s. BM sprak met de PBO-voorzitter, Theo van Driel.

Theo van Driel: “Zelf zit ik in het PBO voor de geestelijke stromingen en kijk ik of kerken en moskeeën genoeg aan bod komen in de programma’s. Dat betekent veel luisteren maar ook soms zelf de redactie benaderen en zelf in programma’s gaan zitten. Onze relatie met de redactie is goed en ik denk dat de redactie ook blij is met ons. We laten ons regelmatig op de redactie zien, zijn op de jaarlijkse BBQ, luisteren en kijken veel en geven makers regelmatig complimentjes.”

Coronatijd
“In coronatijd hebben de kerken hier echt wel gezien hoe belangrijk het is om snel te kunnen schakelen met een lokale omroep, bijvoorbeeld om je kerkdiensten uit te laten zenden. Ik verwacht dat die samenwerking met de kerken de komende tijd nog beter zal gaan worden. Dit is voor ons nu wel een rare tijd. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat onze gemeente in december besloten heeft onze concessie niet te verlengen. Een besluit waar we 19 februari 2021 – ondersteund door de NLPO – tegen in beroep zijn gegaan bij het Commissariaat voor de Media.”

“Het is echt verschrikkelijk hoe de gemeente en een deel van de raad zich in dit dossier hebben opgesteld. Allereerst hebben ze de concessie nu toegewezen aan een aanvrager die weliswaar een PBO heeft, maar daarover vermelden ze niets op hun website en die vormt zeker geen afspiegeling van de samenleving, want de organisaties die wij vertegenwoordigen zijn niet geraadpleegd. Het commentaar van ons PBO is volledig genegeerd door iedereen, hahaha.”

Theo van Driel begint hard te lachen bij de vraag of hij denkt dat er in zijn stad sprake is van mediabeleid, een visie op de ontwikkeling van het medialandschap. “Nee, dat denk ik niet. De enige visie die ik bij de gemeente gehoord heb is dat raadsleden een keer ‘iets anders’ willen. Bij het PBO van RTV Apeldoorn is wel een visie op hoe het verder moet, maar – moet ik toegeven – die visie kan nog wel wat scherper en duidelijker.”

Sociale media
“Overigens zijn er ook gebieden waar we als omroep wel echt beter moeten gaan worden. Vooral op het gebied van sociale media. Bij RTV Apeldoorn werken we met zo’n 135 vrijwilligers en hebben we geen mensen in dienst. Het zijn trouwe vrijwilligers, hoewel de doorstroming bij jongeren wel iets groter is. Regelmatig stromen die door naar een baan in de media, dus daar zijn we ook heel trots op. Bij de kerken zie je veel vrijwilligers maar ik ben er echt trots op dat RTV Apeldoorn niet onderdoet voor de kerken als het om vrijwilligers gaat.”

“Wij zijn een groot voorstander van streekvorming en voor samenwerking, zeker op bestuurlijk niveau. Net voor corona wilden we al afspraken maken met het PBO van de regionale omroep en andere omroepen om elkaar beter te leren kennen. Maar door corona is allemaal een beetje stil komen liggen. We hebben in dit gebied ook een actief huis-aan-huis blad en De Stentor, maar sinds die laatste bij het AD is gekomen voel je dat de afstand tot die krant groter is geworden.”

Afspiegeling van bevolking
“Hoewel we als PBO doorgaans apart vergaderen, overleggen we nu vaker direct met het bestuur en de hoofdredacteur erbij. Bij RTV Apeldoorn hebben we een PBO – met 8 leden – dat voor corona 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar kwam. Nu spreken we elkaar nog steeds regelmatig maar wel altijd online. Ons PBO is nu echt een goede afspiegeling van de lokale bevolking. Verschillende stromingen, en jong en oud, zijn goed vertegenwoordigd in ons PBO. De laatste discussie die we als PBO met de omroep gehad hebben, ging ook over sociale media en hoe we die als omroep beter moeten gaan benutten. Ik moet wel toegeven dat we door dat gedoe rond de concessie – het is tenslotte mogelijk dat onze werkzaamheden voor de omroep binnenkort stoppen – we wel een beetje onze andere werkzaamheden hebben laten liggen en dat vooral dat gedoe ons onderwerp van discussie was.”

Bron: BM

Bericht delen