London Calling: Roaring Twenties
donderdag 30 januari 2020

London Calling: Roaring Twenties

2019 werd in december waardig afgesloten met de miljardenacquisitie van Entertainment One door Hasbro. De gigantische overname van Time Warner door AT&T en de bijna even grote acquisitie van Fox door Disney liggen nog vers in het geheugen.

Uiteraard hebben deze mega transacties alles te maken met het snel veranderende medialandschap, waarin de slag om de consument de boventoon voert. Deze dynamiek is de opmaat voor fundamentele veranderingen in het komende decennium, dat zich nu al aankondigt als de Roaring Twenties.

Een aantal nu al waarneembare ontwikkelingen zullen in dit decennium tot volle wasdom komen. De eerste en meeste fundamentele is dat de consument en niet de aanbieder de mediabusiness gaat bepalen. De distributiemogelijkheden worden de komende jaren nog (letterlijk) breder met alle investeringen in glasvezel en 5G. Wie in deze tijd van overaanbod de consument weet te raken met de juiste content wordt de winnaar. Daarmee wordt effectieve marketing volgens Meindert Landsmeer, mijn collega en analytisch toeverlaat, fundamenteel in de mediabusiness. Een voorbeeld is de nieuwe rol van de traditionele programmadirecteur, die steeds meer gaat functioneren als marketeer; aan het einde van dit decennium is die transformatie compleet.

Streaming en
broadcasting
zullen steeds
meer door
elkaar heen
gaan lopen

Streaming en broadcasting zullen steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Broadcasters gaan massaal streamingactiviteiten opzetten, streamers gaan zich steeds meer met broadcastactiviteiten bemoeien. De deal van Amazon in Duitsland, waar het een deel van de Champions Leaguerechten voor Sky wegkaapte, is de voorbode van wat ons te wachten staat. Mediabedrijven, of ze nu van digitale of analoge origine zijn, zullen allround gaan worden. Voorloper Netflix maakt over tien jaar deel uit van een geïntegreerd mediabedrijf of heeft juist andersoortige mediabedrijven overgenomen, wellicht grote content providers. De consolidatietrend die al zo lang gaande is, zal in het komende decennium leiden tot het ontstaan van een klein aantal mediabedrijven die de internationale mediawereld gaan domineren.

De wereldwijde advertentiemarkt, zo van belang voor commerciële televisie, zal steeds verder worden gedomineerd door online. De vraag is of dat ook tot krimp van de traditionele televisiemarkt zal leiden. Het lijkt logisch dat dit op de langere termijn zal gaan gebeuren als de huidige tv-schuwe jeugd de belangrijkste doelgroep voor de adverteerder wordt. De panelen gaan dan zonder twijfel verder naar online schuiven, een ontwikkeling die volgens het Britse onderzoekbureau Ampère op korte termijn al gaat leiden tot sterke groei van AVOD. Hoe dan ook, broadcasters en betaal tv-aanbieders gaan het nog zwaarder krijgen en zullen moeten diversifiëren of fuseren. Het wordt een waar slagveld op het gebied van commerciële televisie.

Hoe zal het de publieke omroepen vergaan? Zijn vele daarvan tegen het einde van de Roaring Twenties opgeheven? Ik denk dat dit niet zal gebeuren: in dit geval gaat de consument er niet over, maar de politiek. Als die onafhankelijke en pluriforme journalistiek en lokaal geproduceerde content belangrijk blijft vinden zal de positie van de Europese publieke omroep, in welke vorm dan ook, overeind blijven.

Het wordt een superinteressant mediadecennium!

Oege Boonstra

Bericht delen