Marc Visch
2018 - week 46

Politiek

Dit wordt een spannende dag. Over een paar uur gaat een delegatie van de NLPO (Toos, Flip en ik) en de VNG in gesprek met de ministers Slob van OCW en Ollongren van BZK.

De agenda strekt zich vanmiddag uit over de belangen en behoeften van de lokale publieke omroep en het zal niemand verbazen dat het dan ook over geld moet gaan. Want het kan niet langer zo doorgaan. De beschikbare middelen om de lokale omroep te bekostigen corresponderen op geen enkele wijze nog met de werkelijke kosten om de wettelijke mediaopdracht op lokaal niveau goed uit te voeren. Die situatie gaat veel lokale omroepen binnenkort de kop kosten en dat staat haaks op het kabinetsbeleid dat de ontwikkeling van lokale omroepen juist toejuicht.

Een en ander is geen rocket science. De overheid vraagt ons te professionaliseren en samen te werken om lokaal toereikend media aanbod (LTMA) te verzorgen en op onze beurt vragen wij de overheid nu om een reëel bedrag om dat mogelijk maken. Meer geld is hard nodig om onze sector verder te professionaliseren en de transitie van lokale omroepen naar streekomroepen verder gestalte te geven.

Die vorming van streekomroepen is overigens cruciaal voor de toekomst van het hele bestel. De formule van streekomroepen is nadrukkelijk bottom-up ontworpen om draagvlak en betrokkenheid onder bewoners, bestuurders en uiteraard de omroepen zelf te creëren. Niet langer vormen de lijnen op de bestuurlijke kaart de grens van een lokale omroep, maar de ‘natuurlijke habitat’ van de burger: de sociaal-culturele en economische omgeving waarin iemand woont, leeft, werkt, winkelt, studeert en recreëert. De schaalgrootte van een streekomroep sluit daar naadloos op aan, zonder af te dingen op lokale betrokkenheid, kwaliteit en bereik. Zonder extra ondersteuning op de korte termijn voor de reeds opgerichte streekomroepen zal het initiatief van streekvorming spoedig als een kaartenhuis ineenstorten.

De lokale omroep is lang niet gezien door de politiek. Dat we nu eindelijk aan tafel zitten met beide ministers, mede op basis van een ambitie in het regeerakkoord, geeft hoop. Te lang hebben Rijk en gemeenten naar elkaar gewezen. Wij hopen vandaag de ministers ervan te overtuigen dat het Rijk, net zoals het voor de regionale en landelijke omroepen doet, stelselverantwoordelijkheid moet durven nemen. Oftewel, een duur woord voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden om in een relevante en levensvatbare lokale omroep te voorzien.

Wish me luck.

Marc Visch
Directeur Stichting NLPO

De week van Marc Visch

2018 - week 46