Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws
2016 - week 02

Marcel Gelauff

Blunder

Niet elke fout is een blunder, want mensen vergissen zich soms. Dat kan gebeuren. En niet altijd onmiddellijk hoeft op hoge toon de vraag te worden gesteld wie er moet aftreden, hoeveel hij of zij verdient, of dat een schande of een hele grote schande is, waarom niet is voorkomen dat deze lantaarnpaal ietwat scheef staat en welke maatregelen onmiddellijk genomen zullen worden om herhaling voor altijd en in elke variant uit te sluiten?

Alsof dat kan…
Of zou moeten kunnen.
Alsof we daar met zijn allen gelukkiger van zouden worden.

De vraag die vooral en als eerste en veel vaker gesteld zou moeten worden: wat is er eigenlijk gebeurd?
Ik heb jaren geleden de blunder begaan te zeggen dat feiten niet bestaan (ik kom journalisten tegen die er nog steeds erg van in de war zijn, dat de hoofdredacteur van een grote nieuwsorganisatie dat opmerkte), terwijl ik alleen maar wilde zeggen dat percepties vaak verschillen, soms mede bepaald kunnen worden door toevallige associaties, de eigen cultuur, uitgangspunten, verlangens en voorkeuren en we bovendien niet weten wat we nog niet weten.
The unknown unknown en zo, u weet wel.

Dus collega’s: de journalistiek heeft de neiging zich op incidenten, punten en komma’s, excessen en uitersten te richten. Dat hoort bij ons vak, zit in onze genen en legt vaak grotere bewegingen bloot. Publish and be damned!

Maar wat is er tegen?
Om nog wat vaker geduldig te zijn voordat we grote woorden gebruiken?
Om nog wat vaker onderzoekend te zijn?
Om nog wat vaker dieper te graven?
Om nog wat vaker naar betekenis te zoeken?
Om nog wat vaker de eigen preoccupaties te beschouwen?

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws

De week van Marcel Gelauff

Hoofdredacteur NOS Nieuws
2016 - week 02