Marc de Boer
Media-advocaat bij Boekx in Amsterdam
2020 - week 15

Blijvertje

Gisteren weer vooral telefoontjes van cliënten over het annuleren van evenementen in verband met de huidige crisis. En in de avond de persconferentie van Mark en Hugo, waar het begrip anderhalve meter-samenleving werd gelanceerd als een blijvertje.

In NRC stond het pijnlijke verhaal over de vermeende aanranding in het datingprogramma De Villa. RTL heeft de hoofdlijnen van een geheim rapport hierover bekendgemaakt van een commissie onder leiding van slachtofferadvocaat Richard Korver. Eén van de conclusies van het rapport is dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd bij de opnames van het programma.

Daarmee wordt mannelijke deelnemer José vrijgepleit, die eerder publiekelijk door Tim Hofman in #BOOS als aanrander was neergezet. Maar Hofman zegt nu dat oordeel naast de uitzending mede te hebben gebaseerd op de reacties daarop van RTL. In reactie op het rapport noemt RTL de eerdere berichtgeving van Tim Hofman ‘kwalijk’. Hofman, die zich volgens de commissie mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ‘smaad’, heeft de term aanranding inmiddels teruggenomen.

Je krijgt de indruk dat RTL met de betrokken deelnemers een regeling heeft getroffen en dat zou maar goed zijn ook. Het vervolg op De Villa zou anders zomaar de langlopende serie Lawyers’ Paradise kunnen worden. Het is wel duidelijk dat voor De Villa en andere guilty pleasure-programma’s de anderhalve meter-regel hoe dan ook een blijvertje is.

Marc de Boer
Media-advocaat bij Boekx in Amsterdam en vaste juridisch adviseur van een aantal tv- en filmproducenten

De week van Marc de Boer

Media-advocaat bij Boekx in Amsterdam
2020 - week 15