dinsdag 16 januari 2018

VUmc en Eyeworks schikken met OM

Het Amsterdamse ziekenhuis VUmc en productiebedrijf Eyeworks hebben voor het realityprogramma 24 Uur tussen Leven en Dood  een boete geaccepteerd van respectievelijk € 30.000 en € 20.000.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft VUmc zich schuldig gemaakt aan opzettelijke schending van het medisch beroepsgeheim. Daarnaast hebben het medisch centrum en de producent beelden en gesprekken opgenomen zonder dat dit vooraf voldoende kenbaar is gemaakt. Om die reden is het OM van mening dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het heimelijk meeluisteren of opnemen van gesprekken in publieke ruimten.

Het OM heeft acht aangiftes onderzocht met betrekking tot 24 Uur tussen Leven en Dood. In het kader van het programma werden zorgverleners op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het VUmc gevolgd door camera’s van het productiebedrijf Eyeworks. Patiënten op de SEH werden ook gefilmd, maar sommigen waren hiervan niet vooraf op de hoogte. De zeven patiënten die aangifte hebben gedaan, gaven geen toestemming voor de opnamen. Dat betekent dat het medisch centrum en de producent hebben meegeluisterd en opnamen van gesprekken hebben gemaakt in ruimten in het ziekenhuis, zonder dat dit tevoren voldoende duidelijk is gemaakt. Het ziekenhuis heeft zich hierdoor volgens het OM schuldig gemaakt aan het schenden van het medisch beroepsgeheim.

Als voorwaarde voor de transactie heeft het OM gesteld dat de zeven patiënten die aangifte hebben gedaan een schadevergoeding krijgen van het VUmc en Eyeworks. Ook is als voorwaarde voor het transactievoorstel het uitbrengen van dit persbericht gesteld.  De beelden die van de aangevers zijn gemaakt, zijn nooit uitgezonden. Alle beelden zijn vernietigd.

Bron: Openbaar Ministerie/Broadcast Magazine

Bericht delen