dinsdag 16 januari 2018

VPRO wil discussie over nieuw Nederland

De VPRO hield maandag een nieuwjaarsreceptie in de Tolhuistuin in Amsterdam. Algemeen directeur Lennart van der Meulen hield bij deze gelegenheid een toespraak. Hij zei onder meer het volgende.

‘De VPRO wil programma’s maken die iets teweeg brengen. Wij gaan er prat op dat we dat kunnen. Dat we meer doen dan mensen met inhoud vermaken. Dat we aan het denken zetten. Ogen openen, discussie entameren, de opinie kantelen. Ook in 2015 willen we iets bereiken met onze nieuwe programma’s. We zetten hoog in door een dramaserie te gebruiken om een discussie aan te wakkeren over een nieuw Nederland.

Die dramaserie heet De Fractie en begint op maandag 12 januari. Het is een tiendelig televisiefeuilleton over de Tweede Kamerfractie van de VPN, de Vrijzinnige Partij Nederland. De VPN is een kind van de politieke chaos na de moord op Fortuyn en opgericht als een alternatief voor de bestaande partijen.

Nu, haast vijf jaar later, gedoogt de fractie vanuit de oppositie het tweede kabinet Rutte. In de dramaserie volgen we het wel en wee van fractievoorzitter Marise Collee, upcoming man Tim Snel en partijoprichter en ideoloog Jan Leusingh. We zien invloed en principes strijden om voorrang, actuele vraagstukken de echte agenda verstoren. Nederlands politiek drama op zijn best. Midden in de politieke actualiteit.

De VPRO heeft besloten de VPN in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen een podium te geven om het vrijzinnige gedachtegoed uit te dragen en discussie los te krijgen over wezenlijke politieke vraagstukken.

We gaan de volgers van De Fractie oproepen om te reageren op de ideeën en standpunten van de VPN fractie. Over de beginselen van vrijzinnige politiek, de 24-uurs democratie, privacy, zorg of vermogensbelasting. Ook opiniemakers en politici worden om repliek gevraagd. De reacties komen terecht in de Digitale Postkamer van de VPN die door de VPRO wordt gehost. De origineelste voorstellen komen terug in de VPRO Gids, kunnen onderwerp zijn van de meet ups of tot discussie leiden in Buitenhof of Bureau Buitenland.

Zo kan een palet ontstaan met ideeën voor een nieuw Nederland. Fictie ontmoet de werkelijkheid. Dat helpt de VPRO aan nieuwe invalshoeken voor onze programma’s. Dat kan Nederland vooruit helpen in de vaart der volkeren. Te vaak krijgen nieuwe geluiden in het Haagse politieke bestel geen gehoor of een achterhaald ideologisch sausje.

De VPRO wil samen met de VPN het verkalkte Haagse bestel openbreken en meer creatieve competitie organiseren tussen alternatieve scenario’s en inspirerende schetsen voor een Nieuw Nederland. Dat is een mooie bijdrage van een omroep aan het debat over de toekomst van de samenleving.

We bestormen Den Haag en we bestoken Nederland vanuit Hilversum met nieuwe ideeën en programma’s. We staan voor een nieuw en spannend jaar. Dat we zoals gebruikelijk als een hink-stap-sprong zullen nemen. Onbevangen en met een traditie die reikt van de Tegenpartij tot de Vrijzinnige Partij Nederland.

We zijn grensverleggers sinds 1926. Onafhankelijk en onbevangen en samen met gelijkgestemden. Van IDFA tot het IFFR. Van de BOS tot de Human. Van De Familie tot Column Film. Dat is de kracht van de VPRO. We zijn een moderne extended family van makers, regisseurs, producenten, facilitaire bedrijven, schrijvers, filmers, dichters en denkers. Je kunt ons om een boodschap sturen. We gaan met beeld, geluid en tekst de wereld te lijf.’

Bron: VPRO/Broadcast Magazine

Bericht delen