dinsdag 16 januari 2018

VPRO kiest voor zelfstandige positie in bestel

De VPRO kiest vanuit zijn onderscheidende programmering voor een zelfstandige positie in het bestel, zo meldt de omroep. De VPRO wil blijven voortbestaan als zelfstandige omroep die zowel productioneel als redactioneel hecht samenwerkt met verwante omroepen. De omroep faciliteert daarbij de programmering van de Human en meldt in een persbericht een logische partner van de NTR te zijn.

Eerder vandaag werd bekend dat de TROS en de AVRO een fusie verder gaan onderzoeken. De omroepen verbinden wel wat eisen aan een fusie.

De omroep heeft zich de afgelopen maanden beraden op zijn positie in het bestel en daarbij met de AVRO intensief onderzocht of samenwerking en fusie mogelijk en zinvol zou zijn. Die gesprekken verliepen constructief maar leidden niet tot een gezamenlijk gedragen fusieperspectief. De VPRO heeft de AVRO daarom deze week laten weten een eerste voorkeur te hebben voor een zelfstandige positie boven het vormen van een omroepbedrijf met de AVRO.

De VPRO zal de minister laten weten voorstander te zijn van een bestel met drie algemene omroepen, drie meer specifieke omroepen zoals de VPRO en EO, die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de pluriformiteit en het onderscheid van het bestel en twee taakorganisaties. Uitgangspunt voor zo’n bestel is een goede rolverdeling en volwaardige plek voor alle bespelers, waarbij pluriformiteit optimaal gewaarborgd blijft. Een zelfstandige positie mag niet leiden tot marginalisering van de VPRO. Voorwaarde is dan ook dat de bekostiging op orde is en dat er een volwaardige taak voor de zelfstandige omroepen blijft bestaan.

De VPRO wil de redactionele samenwerking op het gebied van kunst en cultuur, geschiedenis en wetenschap verder uitwerken. Met de AVRO kan het cultuuraanbod worden afgestemd of juist verder geïntegreerd en versterkt. Op titelniveau blijft samenwerking met andere omroepen mogelijk.

Bron: VPRO/Broadcast Magazine 

Bericht delen