dinsdag 16 januari 2018

Vliegen met drone zwaar beboet

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft laten weten dat het vliegen met een drone, oftewel een licht onbemand luchtvaartuig in Nederland verboden is. Bij overtreding wordt de betreffende drone in beslag genomen en kan een boete tot € 7.800,- worden opgelegd, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

Een ontheffing op het verbod tot het uitvoeren van vluchten met een licht onbemand luchtvaartuig danwel het uitvoeren van vluchten met een modelluchtvaartuig uit hoofde van een bedrijf of beroep, tegen vergoeding of met baat, kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie hanteert daarbij kaders voor een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer en ter bescherming van de openbare veiligheid bij het gebruik van het luchtruim. Aan de ontheffing worden voorschriften en beperkingen verbonden. Meer hierover is te lezen op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

 

 

Bericht delen