dinsdag 16 januari 2018

Veronica Magazine reorganiseert

De redactie van Veronica Magazine wordt omgevormd tot een kernredactie. Dit heeft tot gevolg dat 18 medewerkers boventallig worden en dat daarnaast nieuwe functies ontstaan, waarvoor 10 medewerkers worden gezocht. Boventalligen kunnen op deze nieuwe vacatures solliciteren.

De nieuwe opzet heeft direct te maken met de oplagedaling van het magazine in 2013 en 2014. De papieren gids wordt door de beschikbaarheid van digitale alternatieven steeds minder gebruikt. Ook staat de advertentiemarkt onder druk. In de nieuwe opzet wordt sterk de nadruk gelegd op online activiteiten. Zo worden er een online redactiemanager en redacteuren digitaal aangesteld.

De NVJ voert besprekingen over het sociaal plan waarbij het sociaal plan van Sanoma als uitgangspunt dient. Donderdag 6 november wordt om 15.00 uur een bijeenkomst gehouden voor de redactie. Veronica Magazine wordt uitgegeven door SBS Broadcasting en de redactie is sinds vorig jaar gevestigd bij SBS in Amsterdam.

Bron: NVJ/Broadcast Magazine

Bericht delen