dinsdag 16 januari 2018

Uitspraak over Bibaboerderij-boete TROS

De Raad van State heeft woensdag een oordeel geveld over het door de TROS uitgezonden gesponsorde programma Bibaboerderij. Het Commissariaat voor de Media had de TROS hiervoor een tweetal boetes opgelegd. Een daarvan komt te vervallen (de boete voor overtreding van het sponsorverbod), de andere wordt verlaagd: de boete voor overtreding van dienstbaarheid aan derden is bijgesteld van € 135.000,- naar € 100.000,-.

Hoewel de TROS verheugd is met de uitspraak, vindt de omroep dat haar niets te verwijten valt. De omroep gaat de zaak aan het Europese Hof voorleggen, waarbij de vraag is in hoeverre de Mediawet duidelijk grenzen aangeeft.

Peter Kuipers, directeur TROS: “Wij zijn er altijd al van overtuigd geweest dat ons geen enkele blaam treft maar het Commissariaat voor de Media was op geen enkele manier daarvan te overtuigen. Gelukkig is dat wat betreft het sponsorverbod nu bevestigd door de Raad van State. Maar de wetgeving blijft onduidelijk. Wij zullen dan ook naar het Europese Hof stappen in een laatste poging duidelijk te maken dat de onduidelijke wetgeving de oorzaak van de boete is. Dit is eerder ook gedaan door de NPO bij de zaak van de Simpsons Movie.”

Bron: TROS

Bericht delen