dinsdag 16 januari 2018

Timmer: niet kiezen tússen maar bínnen genres

Gerard Timmer wil op Nederland 2 graag ruimte maken voor een rubriek die structureel aandacht schenkt aan financieel-economische ontwikkelingen. De televisiedirecteur van de publieke omroep liet dat weten tijdens een bijeenkomst van de NVJ/VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten) in samenwerking met het ‘burgerinitiatief’ APO (Andere Publieke Omroep).

Timmer meldde ook dat met het verdwijnen van het Uitgesproken-concept “de ambitie van profilering niet is verdwenen. Maar dat zal meer tegen het tijdstip van 22.00 uur gebeuren.” In het licht van de zware bezuinigingen die de publieke omroep te wachten staan, toonde de NPO-chef zich geen voorstander van al te radicale maatregelen. “We moeten niet kiezen tússen genres, maar bínnen genres.” Hij erkende wel dat “we nu te veel doen, met name op het terrein van human interest en levensbeschouwing.”

Tijdens de thema-avond ‘Hoe informeert de publieke omroep?’, die werd geleid door Clairy Polak, bleek vooral Nico Haasbroek voorstander van rigoureuze keuzes. De woordvoerder van de Andere Publieke Omroep stelde aan het eind van de sessie, waaraan onder anderen ook Jan de Jong en Ad van Liempt deelnamen, tevreden vast “dat de APO-ideeën steeds meer voedingsbodem vinden.” Op joop.nl is de ’10 mei verklaring’ van Nico Haasbroek (en de reacties daarop) nog eens na te lezen:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/10_mei_verklaring_burgerinitiatief_andere_publieke_omroep_apo/

 

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen