Tientallen omroepmedewerkers krijgen forse nabetalingen van Tentoo
donderdag 1 oktober 2020

Tientallen omroepmedewerkers krijgen forse nabetalingen van Tentoo

Dankzij de strijd die vakbond FNV sinds 2018 voert tegen administratiekantoor Tentoo krijgen dezer dagen tientallen regionale omroepmedewerkers duizenden euro’s nabetaald. Vijf van de elf regionale omroepen zeggen te zullen stoppen met Tentoo zodra het contract afloopt. Het bedrijf betreurt de uitlatingen van de FNV en is vandaag met de vakbond in gesprek gegaan.

“Een mooi succes”, zegt Lisa Blaas van FNV Flex. “Maar we zijn er nog niet, want Tentoo maakt inmiddels gebruik van een nieuwe schijnconstructie, waardoor mensen nog steeds worden onderbetaald.”
Tentoo, dat de medewerkers uitleent aan de regionale omroepen, erkent met deze nabetalingen dat zij fout gehandeld heeft. De omroepmedewerkers zijn, soms jarenlang, onderbetaald. Nabetalingen variëren van een paar honderd euro tot 12.000 euro. Twee FNV-leden konden al rekenen op 50.000 euro nabetaling.
Blaas: “Toch willen we de omroepmedewerkers waarschuwen niet zomaar akkoord te gaan met het aanbod van Tentoo. Want het tekenen van een finale kwijtschelding betekent dat je later nergens meer aanspraak op kunt maken. Veel berekeningen van Tentoo kloppen namelijk niet, mensen hebben recht op meer, soms het dubbele van wat Tentoo nu aanbiedt.”

Nieuwe schijnconstructie: circusartiesten
Via payrollconstructies werden de omroepmedewerkers door Tentoo uitgeleend aan één van de elf regionale omroepen. Dankzij de FNV en de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is payrolling niet langer lucratief voor werkgevers. Maar Tentoo heeft een nieuwe maas in de wet gevonden en leent nu medewerkers uit aan de omroepen via een regeling die ooit bedoeld was voor circusartiesten maar nu wordt gebruikt voor journalisten, regisseurs en editors.

Blaas: “Alles om de cao te ontduiken en de mensen niet in dienst te hoeven nemen. Ze worden weer onderbetaald: ziekte, vakantie, reiskosten en pensioenopbouw zijn allemaal voor eigen rekening, terwijl ze precies hetzelfde werk doen als hun collega in dienst bij de omroep.”
De FNV wil daarom goede afspraken maken met de omroepen en de overkoepelende RPO (Stichting Regionale Publieke Omroep). Blaas: “We willen dat mensen die structureel voor de omroep werken gewoon in dienst worden genomen of als échte zzp-er worden ingehuurd tegen een eerlijk tarief van 150%. Een zzp-er zou nooit goedkoper moeten zijn dan iemand in loondienst, toch gebeurt dat in de praktijk. Voor tijdelijk werk, zoals in geval van ziek en piek, kan een omroep mensen via een uitzendbureau inhuren. Maar de RPO moet stoppen met deze schijnconstructies via Tentoo.”

Tentoo herkent zich niet in het beeld dat door de FNV wordt geschetst. Woordvoerder Sander Roekx meldt dat ‘Tentoo staat voor een juiste verloning, maar hiervoor afhankelijk is van de aanlevering van deze gegevens van de omroepen. De primaire verantwoordelijkheid voor de correctheid van de juiste verloningsgegevens ligt immers bij de omroepen. Tentoo heeft geen enkele baat bij een lagere verloning’.
‘Gezien de berichtgeving van de FNV in diverse media is Tentoo op eigen initiatief een onderzoek gestart naar beloningsniveau van de opdrachtnemers bij de regionale omroepen. De uitkomst van dit onderzoek is dat in incidentele gevallen is gebleken dat de aangeleverde loongegevens door de omroepen op aantal looncomponenten niet correct was. Deze corrigeren wij nu in samenspraak met de opdrachtnemers en de omroepen, waarbij Tentoo als bemiddelende partij optreedt in het geval er een verschil van mening bestaat tussen de opdrachtnemers en regionale omroepen voor wat betreft het vaststellen van de juiste inschaling. Het is juist dat wij de nabetaling tegen finale kwijting willen afronden. Dit is een normale gang van zaken om een dossier definitief af te ronden’.

Fictieve dienstbetrekking
‘Daarnaast laat de FNV zich ten onrechte negatief uit over de fictieve dienstbetrekking. Tentoo biedt verschillende vormen van dienstverleningen ten behoeve van flexibele arbeid aan, zoals de uitzendovereenkomst, payroll-overeenkomst maar ook overeenkomst van opdracht (= het door u aangeven fictieve dienstverband). Het is van meerdere omstandigheden en per individu afhankelijk welke vorm van dienstverlening het meest passend is, waarbij de omroepen in samenspraak met de individuele opdrachtnemer verantwoordelijk zijn om te bepalen of sprake is van overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst’.

‘Gezamenlijk bepalen vervolgens opdrachtgever (omroepen) en opdrachtnemer (werknemer) via welke dienstverlening van Tentoo zal worden gewerkt. Tentoo kan niet bepalen of er sprake is van een gezagsverhouding. Dit is namelijk afhankelijk van de feitelijke situatie op de werkvloer, waarop Tentoo geen direct zicht heeft. Voor alle duidelijkheid, de dienstverlening waar u naar verwijst (DC&C) biedt de mogelijkheid aan zelfstandigen om zonder leiding en toezicht bij meerdere opdrachtgevers werkzaam te zijn, maar wel door het afdragen van sociale premies verzekerd te zijn van het sociale vangnet (ww, zw, et cetera). Met andere woorden, deze dienstverleningsvorm biedt de zelfstandige meer sociale zekerheid.

‘In algemeenheid wil Tentoo aangeven dat zij het bijzonder betreurt dat FNV zich regelmatig negatief en onjuist over Tentoo uitlaat in de media. Tentoo streeft 100% correcte verloning na, voldoet aan wet- en regelgeving en herkent zich dus helemaal niet in de beeldvorming die de FNV neerzet. Tentoo heeft na meerdere pogingen om het gesprek met de FNV aan te gaan, eindelijk de FNV zo ver gekregen om dit doorgang te laten vinden. Het is vandaag gevoerd tussen Patrick Bakker, CEO van Brisker Group waarvan Tentoo deel uitmaakt, mevrouw Anja Dijkman en mevrouw Lisa Blaas (bestuursleden FNV). Dit gesprek heeft de insteek om ook de kant van Tentoo aan de FNV toe te lichten’.

Bron: FNV/Tentoo/BM

Bericht delen