Texel wil meldplicht voor radio-, tv- of filmopnames
dinsdag 7 maart 2023

Texel wil meldplicht voor radio-, tv- of filmopnames

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Texel wil de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wijzigen, door een meldplicht op te nemen voor het maken van film-, tv-, radio- of andere opnames.

De melding moet ten minste twee weken voor de opnames zijn ingediend, anders kan het college de opnames verbieden. Lokale media en de NVJ reageren ontstemd. Aanleiding voor de voorgenomen wijziging zijn de opnames voor het AVROTROS-programma Hunted op Texel. Tijdens die opnames werden meerdere straaljagers ingezet die boven het eiland cirkelden. Volgens B&W veroorzaakte dit overlast die niet direct kon worden aangepakt.

‘Om die reden wordt voorgesteld een meldingsplicht op te nemen. Degene die opnames wil gaan maken in de openbare ruimte moet dat dan vooraf melden aan de gemeente. Hiermee bestaat de mogelijkheid vooraf een toets te doen en opnames die ongewenst zijn (bijvoorbeeld met het oog op ordeverstoring, veiligheid, etc.) te verbieden. Hiermee krijgen ook de handhavers betere middelen om op te treden wanneer dat nodig is’, aldus het college.

Er is gekozen voor een meldplicht en geen vergunningplicht omdat een meldplicht volgens het college minder ingrijpend is dan een vergunningplicht en op dit moment volstaat.

‘Boekje te buiten’
“De gemeente gaat hier ver zijn boekje te buiten door in een APV een algemene beperking op te willen nemen op het mogen filmen op de openbare weg”, laat NVJ-algemeen secretaris Thomas Bruning aan Villamedia weten.

“Dat zou een ernstige beperking zijn op artikel 7 van onze grondwet. De benadering moet echt andersom zijn: daar waar een film-activiteit de openbare orde ernstig zou verstoren kan een beperking worden opgelegd. Maar dus nooit met een vereiste van voorafgaande toestemming, dat is echt een kwalijke vorm van beknotting van de persvrijheid. De uitzondering die gemaakt wordt voor nieuwsmedia doet hier niet aan af.”

Bron: Villamedia/BM

Bericht delen