Talpa Network voert een reorganisatie door
donderdag 7 mei 2020

Talpa Network voert een reorganisatie door

Talpa Network heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de opbouw van het bedrijf, omdat het gelooft in het bestaansrecht van een echt Nederlands multimediabedrijf. De verschillende overnames zouden in een rustig en natuurlijk tempo geïntegreerd worden tot een geheel.

De omvang van de huidige crisis dwingt echter dit integratieproces te versnellen. De enorme terugval van de advertentiemarkt vraagt om een gezonde balans tussen kosten en toekomstige inkomsten.

Het directieteam heeft samen met het management een plan van aanpak gemaakt voor deze versnelde integratie. Het uitgangspunt bij deze maatregelen is dat Talpa Network na de crisis structureel als gezond zelfstandig bedrijf kan voortbestaan, ook zonder langdurige financiële ondersteuning van de aandeelhouder. Daarbij is nadrukkelijk besloten geen gebruik te maken van de NOW-regeling of enig andere vorm van overheidssubsidie. De financiële gevolgen neemt het bedrijf zelf voor zijn rekening.

Als onderdeel van de voorgenomen maatregelen is vandaag een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraden ingediend. De plannen voorzien er in om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, helaas is een minimale reductie van arbeidsplaatsen onvermijdelijk. Die reductie zal, verdeeld over de verschillende ondernemingen binnen Talpa Network, circa 6 procent van de onbepaalde tijd contracten bedragen. Daarnaast zullen ook een aantal aflopende contracten voor bepaalde tijd, inclusief freelance-overeenkomsten, niet worden verlengd.

Bovenop deze maatregelen levert het directieteam van Talpa Network 20 procent van het salaris in. Talpa Network heeft er vertrouwen in dat met het nemen van deze vervelende, maar noodzakelijke maatregelen de toekomst van het bedrijf en daarmee de werkgelegenheid voor het overgrote deel van haar medewerkers veilig kan worden gesteld.

Bron: Talpa Network/BM

Bericht delen