Stimuleringsfonds voor de Journalistiek steunt 181 lokale publieke omroepen
woensdag 29 april 2020

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek steunt 181 lokale publieke omroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft 9,3 miljoen euro aan kredieten vanuit het Steunfonds toegewezen aan 591 lokale mediaorganisaties. Het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening werd op 7 april 2020 aangekondigd door minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Het is bedoeld voor de financiële ondersteuning van huis-aan-huiskranten en lokale omroepen, die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. De hoogte van de bijdrage uit het Steunfonds is afhankelijk van de oplage van de krant of het aantal bediende huishoudens per omroep.

Van 11 april tot 19 april 2020 konden bij het SVDJ aanvragen worden ingediend voor steun. Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten vanuit het hele land hebben dit massaal gedaan. Afgelopen week zijn alle aanvragen beoordeeld en is aan 591 lokale mediaorganisaties een krediet toegewezen. Na de looptijd van drie maanden wordt het krediet omgezet in een uitkering wanneer aan de voorwaarden van de steunmaatregel is voldaan. In totaal is er aan 181 lokale publieke omroepen en aan 410 huis-aan-huiskranten een krediet toegewezen. Alle aanvragers hebben hier inmiddels digitaal bericht over ontvangen.

Steunfonds

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek meldt: ‘We zijn blij dat we op korte termijn een praktische invulling hebben kunnen geven aan deze steunmaatregel voor lokale media. We hebben de hoop dat deze mediaorganisaties, mede dankzij het krediet, hun onmisbare lokale nieuws- en informatievoorziening kunnen voortzetten.’

Bron: SVDJ/BM

Bericht delen