dinsdag 16 januari 2018

Stichting de Thuiskopie krijgt 33,5 miljoen van Staat

De Staat en Stichting de Thuiskopie hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen schadevergoeding van 33,5 miljoen euro aan Stichting de Thuiskopie.

De gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de Staat loopt, zal worden beëindigd.

De schadevergoeding zal via de verdelingsorganisaties ten goede komen aan de rechthebbenden: aan auteurs zoals componisten, scenarioschrijvers, tekstdichters, fotografen, journalisten, beeldend kunstenaars en regisseurs, maar ook aan omroepen en audio- en audiovisuele producenten die aanspraak op een thuiskopievergoeding kunnen maken.

In mei 2009 is Stichting de Thuiskopie een procedure gestart tegen de Staat. Aanleiding hiervoor was het beleid, ingezet door het toenmalige kabinet, om de thuiskopievergoeding op 1 mei 2007 te bevriezen. Volgens Stichting de Thuiskopie was de regelgeving inzake thuiskopieën in de periode 2007-2012 onrechtmatig omdat daarin alleen werd geheven over cd’s en dvd’s, en niet over andere voorwerpen waarmee thuiskopieën gemaakt werden, zoals mp3-spelers en harddiskrecorders. De opbrengsten uit de heffingen waren daardoor volgens Stichting de Thuiskopie te laag om te kunnen gelden als de ‘billijke vergoeding’ waarop rechthebbenden aanspraak kunnen maken.

Het onderwerp van de procedure van Stichting de Thuiskopie tegen de Staat was daarmee vrijwel gelijk aan het onderwerp van de procedure die eerder speelde tussen Stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs Norma en de Staat. In die procedure had het gerechtshof Den Haag bij arrest van 27 maart 2012 geoordeeld dat de bevriezing van het thuiskopiestelsel in de jaren 2007-2012 niet plaats had mogen vinden. De Hoge Raad heeft dat oordeel bij arrest van 7 maart 2014 bevestigd. Gelet op de inhoud van deze arresten zijn de Staat en de Stichting de Thuiskopie de schikkingsonderhandelingen gestart.

In 2013 is een nieuw thuiskopiestelsel in werking getreden, waarin allerlei voorwerpen worden belast die gebruikt worden voor thuiskopiëren, zoals mp3-spelers, harddiskrecorders, telefoons met een mp3-functie, pc’s, laptops, tablets en externe harddisks. Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel opnieuw aangepast naar aanleiding van onder meer enkele recente uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Bron: Rijksoverheid.nl

Bericht delen