dinsdag 16 januari 2018

SKO gaat uitgesteld kijken 28 dagen lang meten

SKO gaat uitgesteld tv-kijken meten tot en met 28 dagen na de uitzending. Nu gebeurt dat tot en met zeven dagen na uitzending. Door deze periode te verlengen, speelt SKO in op het veranderende kijkgedrag.

De standaard rapportage van SKO verandert niet en blijft het zogenaamde KijkTotaal. Dat betreft het kijken op de dag zelf en de daaropvolgende 6 dagen. De data over uitgesteld kijken tot en met 28 dagen na uitzending zijn gegevens waarmee vooral programmamakers en zenders kunnen inzien wat er gedurende die weken met hun content gebeurt. Wat en in welke vorm SKO extern zal publiceren, is nog onderwerp van gesprek.

Het meten van uitgesteld kijken is één van de innovaties die in het Kijkonderzoek worden doorgevoerd sinds medio 2014. Andere vernieuwingen zijn een nieuwe Central Processing Unit in de kijkmeter, het beter kunnen herkennen van aangesloten apparatuur op het televisietoestel en tests met het meten van online gedrag in het televisiepanel.

SKO rapporteert uitgesteld kijken (UGK) sinds 2008. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om ‘bijna live’ kijken, dat wil zeggen verder kijken na een korte onderbreking. Maar ook het kijken naar een film die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen, het afspelen van een zelf opgenomen uitzending, of het kijken naar een programma on demand via de set-top box of de connected-tv zijn vormen van uitgesteld kijkgedrag. Het terugkijken op dezelfde dag van uitzending of op één van de zes daaropvolgende dagen, wordt in de prestaties van de zender meegerekend.

SKO-directeur Bas de Vos: “Televisiekijken vormt het hart van het videogedrag van de Nederlandse consument die gemiddeld tweehonderd minuten per dag kijkt. Daarom is het voor SKO van groot belang om naast de nieuwe online initiatieven, absolute zekerheid te hebben over de kwaliteit van het huidige Kijkonderzoek zoals GfK dat voor ons uitvoert. Door de verschillende innovaties in het project stellen we dat zeker.”

Bron: SKO/Broadcast Magazine

 

Bericht delen