woensdag 17 januari 2018

Shula Rijxman bepleit weer extra budget voor NPO

In de Rijksbegroting van OCW, die dinsdag is gepresenteerd, wordt aandacht geschonken aan het belang van een sterke en brede publieke omroep. De NPO is blij met het belang dat het kabinet aan een sterke publieke omroep hecht.

‘Het mediabeleid streeft naar een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Het aanbod voor Nederlanders is groot, het medialandschap steeds voller en gevarieerder. Het is de taak voor publiek bekostigde media om programma’s aan te bieden die een breed en divers publiek voorzien van informatie, cultuur en educatie’. (Bron: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2017)

Na jaren van bezuinigen voert het huidige kabinet een aantal correcties door op de gevolgen van het ingezette beleid. Volgens Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, heeft de publieke omroep de afgelopen jaren zeer fors bijgedragen aan al die bezuinigingen, bijna een kwart van het budget is onder Rutte 1 en Rutte 2 ingeleverd. “Die broekriem hebben we dus stevig aangehaald. Heel wat gaatjes strakker gezet. Dat was nodig maar nu de broekriem in Nederland iets losser mag, is het tijd om weer fors te investeren in een sterke publieke omroep. De politieke steun is er maar het ontbreekt nu nog aan een financiële slagkracht om al die verschillende groepen in onze samenleving te kunnen blijven bedienen.”

De afgelopen jaren is er gereorganiseerd en heeft er een flinke efficiëntieslag plaatsgevonden. Shula Rijxman pleitte eind augustus voor een structurele investering van 50 miljoen euro. Rijxman: “Die 50 miljoen euro is eigenlijk geen geld erbij maar geld dat de afgelopen jaren teveel is weggehaald bij de publieke omroep. Een reparatie die heel hard nodig is om als publieke omroep relevant te blijven in een mediawereld die zo sterk verandert. Een extra investering om blijvend te innoveren, een sterk en technisch verbeterd on demand platform te realiseren en het maken en aankopen van hoogwaardige programmacontent hiervoor.”

Het verzoek van Rijxman maakt weinig kans. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zei in augustus al het volgende: “Misschien heeft mevrouw Rijxman een geldmachine gevonden die ik ook al zo lang zoek. Maar als we volgend jaar ergens op de begroting geld kunnen vinden, weet ik nog wel een paar urgentere zaken om dat aan uit te geven.”

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen