dinsdag 16 januari 2018

Ruurd Bierman gaat Mediafonds leiden

Met ingang van 15 januari 2015 wordt Ruurd Bierman directeur van het Mediafonds. Hij neemt deze functie over van Hans Maarten van den Brink, die per 1 januari is teruggetreden en binnen het Mediafonds een andere functie heeft aanvaard. Bierman zal de functie in deeltijd (0,5) vervullen.

De functiewisseling vindt plaats tegen de achtergrond van de door het kabinet aangekondigde beëindiging van de financiering van het Mediafonds met ingang van 2017.

Naast de dagelijkse leiding van het Mediafonds heeft Bierman de opdracht om in de komende transitieperiode de waarde, functie en taken van het Mediafonds binnen het Nederlandse publieke bestel te borgen. Sinds zijn oprichting in 1988 slaat het fonds bruggen tussen onafhankelijke makers en publieke omroepen.

Het fonds subsidieert de ontwikkeling en productie van hoogwaardige culturele dramaproducties, documentaires, kinderprogramma’s en e-cultuurprojecten voor de publieke landelijke en regionale omroep. Daarnaast organiseert het fonds activiteiten op het gebied van kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling. Het stimuleren van kwaliteit in cultuur en media is de missie van het fonds.

Bierman over zijn nieuwe functie: “Het medialandschap verandert snel. Er is een groeiende behoefte aan Nederlandse culturele mediaproducties van topkwaliteit met grote publieke waarde, die voldoen aan internationale maatstaven. Daar ligt een gezamenlijk belang van de publieke omroep, fondsen, overheid en last but not least, het publiek. Ik beschouw het als een belangrijke opdracht om de kwalitatieve bijdrage die het Mediafonds daaraan levert ook in de toekomst te verankeren in het publieke bestel.”

Ruurd Bierman is onder meer adviseur van de European Broadcasting Union (EBU) en diverse Europese publieke omroepen. De afgelopen twee jaar heeft hij leiding gegeven aan het project VISION 2020 van de EBU, waarin een toekomstvisie is ontwikkeld voor de publieke omroep in Europa. Tot 2012 was Bierman lid van de Raad van Bestuur van de NPO en directeur van de NOS. Hij vervulde nevenfuncties bij Prix Europa, Submarine Channel, Paradiso, CoBo, MCO, ANP en andere instellingen.

Bron: Mediafonds

Bericht delen