dinsdag 16 januari 2018

RTV Noord-Holland herziet samenwerking AT5

RTV Noord-Holland zal de weeffout in de samenwerking met de productiemaatschappij Amstel Televisie Vijf B.V., die ten behoeve van de zender AT5 het media-aanbod van de Publieke Omroep Amsterdam verzorgt, herstellen. Dit heeft RTV Noord-Holland aan het Commissariaat voor de Media laten weten in een intentieverklaring.

Eerder had het Commissariaat drie nevenactiviteiten tot samenwerking afgekeurd, waarvoor RTV Noord-Holland toestemming had aangevraagd. De toestemming die het Commissariaat in 2012 had gegeven voor de overkoepelende constructie (deelneming in Amstel Televisie Vijf B.V.), staat niet ter discussie. Ook de AVRO en Het Parool, die met RTV Noord-Holland samen deelnemen in Amstel Televisie Vijf B.V. kunnen zich in de nieuwe samenwerkingsvorm vinden.

 

De door het Commissariaat afgekeurde nevenactiviteiten betreffen het verzorgen van reclameverkoop en externe producties, het verzorgen van zakelijk management en ondersteunende diensten en het beschikbaar stellen van productie, opname- en uitzendfaciliteiten ten behoeve van Amstel Televisie Vijf B.V., dat de uitzendingen van AT5 verzorgt.

Het Commissariaat kon voor deze nevenactiviteiten geen toestemming verlenen omdat deze onvoldoende relatie hadden met de hoofdtaak van RTV Noord-Holland, het verzorgen van media-aanbod. Ook constateerde het Commissariaat dat een onevenredig groot deel van de financiële risico ’s bij RTV Noord-Holland kwam te liggen. RTV Noord-Holland heeft toegezegd de samenwerkingsvorm te zullen herzien en uiterlijk 31 augustus 2013 een nieuwe, gewijzigde melding van de nevenactiviteiten te doen.

Dit is afgestemd met de overige partners die betrokken zijn bij Amstel Televisie Vijf B.V., te weten de AVRO en Het Parool en daarnaast met Publieke Omroep Amsterdam als zendgemachtigde. Op basis van de nieuwe melding zal het Commissariaat toetsen of de nevenactiviteiten aan de mediawettelijke eisen voldoen.

Bron: CvdM

Bericht delen