woensdag 17 januari 2018

RTL oneens met kritiek op programma Ontvoerd

De site Follow the Money (ftm.nl) heeft een kritisch artikel gepubliceerd over het RTL-programma Ontvoerd. De site schrijft: ‘De RTL-show Ontvoerd, waarin John van den Heuvel gekidnapte kinderen terughaalt uit het buitenland trekt steevast meer dan een miljoen kijkers. Maar achter de schermen gaat er van alles mis. Het programma pakt zaken aan die nog onder de rechter zijn en negeert dringende adviezen van jeugdhulpinstanties. De tv-acties schaadden betrokken kinderen. Zo deed een kind een zelfmoordpoging.’

Naar aanleiding van het artikel over Ontvoerd op de site ftm.nl heeft RTL gemeld achter het programma te blijven staan en vertrouwen te hebben in de wijze waarop John van den Heuvel dit programma maakt. RTL heeft alle medewerking verleend aan ftm.nl. Een twee uur durend face to face interview met John van den Heuvel is, ondanks gemaakte afspraken en toezeggingen, niet terug te lezen op de site. Ook de feitelijke onjuistheden die RTL met ftm.nl heeft gedeeld, zijn op een enkele na niet overgenomen.

Verklaring
RTL heeft de volgende verklaring uitgebracht:

‘RTL is het programma Ontvoerd begonnen, omdat het aantal ontvoerde kinderen uit Nederland schrikbarend hoog is. In de reconstructie van ftm.nl is ons duidelijk geworden dat er een interne discussie is gevoerd tussen ambtenaren van BZ en Justitie over het programma. Noch RTL, noch John van den Heuvel zijn tot op heden betrokken in deze discussie.

John en zijn team maken Ontvoerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met een belangrijk doel: ontvoerde kinderen die soms onder schrijnende omstandigheden worden vastgehouden in het buitenland terug te brengen naar hun, door de rechter, toegewezen voogd.

John zet bij het maken van Ontvoerd te allen tijde het belang van het kind voorop, staat continu in contact met de verschillende instanties én handelt in de wetenschap dat deze zaken zeer gevoelig zijn en dus een zorgvuldige aanpak verdienen. Daar gaan maanden en soms jaren van voorbereiding aan vooraf. Er komen op de redactie meer zaken binnen dan er afleveringen zijn. John en zijn team nemen daarom ook zaken in behandeling die niet op tv te zien zijn.

Het terug geleiden van kinderen is een gevoelig proces, daar zijn ook wij ons van bewust. Het programmateam heeft daarom altijd contact met de instanties om de juiste afwegingen te maken. De discussie over de werkwijze gaan wij graag aan, want internationale kinderontvoering is een groot maatschappelijk probleem dat alle aandacht verdient. Wat RTL met het programma beoogt te doen is het probleem zichtbaar en nog meer bespreekbaar maken.’

John van den Heuvel reageert: “Ik heb kennis genomen van het artikel op ftm.nl over het programma Ontvoerd. Hoewel ik veel tijd en moeite heb gestoken in het beantwoorden van de vele vragen van de betreffende journalist, ben ik teleurgesteld in de strekking van het artikel. Het is tendentieus, vooringenomen en op vele punten feitelijk onjuist. Ik betreur het zeer dat het artikel ten onrechte de indruk wekt dat het programma in sommige gevallen onzorgvuldig zou zijn geweest en niet altijd de belangen van de betrokkenen voor ogen heeft gehad. De beschuldiging dat met het programma de belangen van kinderen zijn geschaad of erger, is infaam en wordt totaal niet onderbouwd met feiten. Ontvoerd heeft in een aantal zeer complexe zaken van internationale kinderontvoering onderzoek gedaan en getracht in nauw overleg met de autoriteiten tot een redelijke oplossing te komen. Dit is in veruit de meeste gevallen gelukt. Het is bijzonder jammer dat de journalist in niet één zaak de moeite heeft genomen te informeren naar de mening van de ouders en kinderen die we in vier seizoenen Ontvoerd terzijde hebben gestaan. Van een gedegen journalistiek onderzoek is geen sprake en van hoor en wederhoor bij alle partijen evenmin. Het aanjagen van de site is blijkbaar belangrijker dan waarheidsvinding. Ik kan derhalve niet anders dan me te distantiëren van dit artikel.”

Bron: BM/RTL Nederland
 

Bericht delen