woensdag 17 januari 2018

RNW Media ontslaat twee derde personeel

RNW Media in Hilversum, de opvolger van de Wereldomroep, ontslaat twee derde van het personeel. Van de 91 mensen die nu nog in dienst zijn, moeten er 61 vertrekken. Ook algemeen directeur Robert Zaal vertrekt bij de reorganisatie, die in oktober begint.

De organisatie meldt dat RNW Media sinds 2012 wordt omgevormd tot een ngo. Als onderdeel van dit proces, gaat het bedrijf de komende tijd proberen jongeren te bereiken in landen waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Om dit te doen zegt RNW dat er een internationale structuur nodig is met lokale centra die activiteiten organiseren in deze landen.

Binnen die internationale organisatie wordt een deel van de werkzaamheden in Nederland overgedragen aan de andere andere landen waar het bedrijf actief is. Voor werknemers die weg moeten bij RNW is in overeenstemming met de vakbonden een sociaal plan afgesloten.

Uit de rijksbegroting van Prinsjesdag blijkt dat RNW tot 2020 subsidie krijgt. Wel wordt het bedrag jaarlijks kleiner. Na 2020 vervallen vaste subsidies en kan het bedrijf net als andere ngo’s meedingen naar subsidies die op projectbasis worden uitgereikt.

Het is niet het eerste grote ontslag bij het bedrijf. In 2013 verdwenen 250 banen toen het budget van 45 miljoen euro werd teruggeschroefd naar 14 miljoen euro per jaar.

Bron: NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen