dinsdag 16 januari 2018

Regio-omroep L1 in de rode cijfers

De Limburgse regionale omroep L1 heeft afgelopen jaar bijna 285.000 euro verlies geleden. Het jaar ervoor behaalde L1 nog een klein positief resultaat van bijna 4000 euro. Dat blijkt uit het inmiddels verschenen jaarverslag van de omroep.

Eenmalige projecten drukten het bedrijfsresultaat. De reclameverkoop herstelde afgelopen jaar licht, maar er waren hoge extra programmakosten door een aantal grote evenementen als Floriade en WK Wielrennen.

Rob Stevens, algemeen directeur L1: “Onze ambities voor de komende jaren blijven hoog, ook met allerlei verwachte ontwikkelingen in medialand. Ondanks het feit dat de inkomsten meer dan ooit onder druk staan, werkt L1 verder aan haar toekomst. Wij verwachten dat de regionale omroep zich ontwikkelt van een zender naar een informatie- en communicatieplatform. De inzet van diverse platforms is noodzakelijk, waarbij rekening gehouden moet worden met onder druk staande bereikcijfers van de traditionele media radio en televisie. Daartegenover zal het bereik van andere platforms de komende jaren stijgen, met name het bereik via apps. Het totale bereik van L1 over alle platforms gezamenlijk wordt dan ook steeds belangrijker in plaats van het bereik per medium.”

L1 is gestart met een kostenbesparingsprogramma voor 2013 en de daarop volgende jaren.

Bron: L1/Broadcast Magazine

Bericht delen