dinsdag 16 januari 2018

Regeerakkoord: extra bezuiniging op publieke omroepen

In het regeerakkoord dat VVD en PvdA maandag naar buiten brachten, staan weer nieuwe bezuinigingen gepland voor de publieke omroepen. In het akkoord is te lezen dat deze bezuiniging langs vier sporen wordt ingevuld:

 

– Een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen bij het centraliseren van het budget voorregionale omroepen (uitname uit het Provinciefonds per 2014 van € 142 miljoen).
– Het eerder aangekondigde mediafonds wordt heroverwogen. Alleen hetStimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan. Dit levert een besparing op van € 16 miljoen.
– De budgetten voor de Artikel 2.42-omroepen vervallen, deze omroepen gaan ‘inwonen’ bij één van de landelijke ledenomroepen. Dit levert een besparing op van € 14 miljoen. De omroepen waar het in Artikel 2.42 van de mediawet om gaat, zijn: Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), Humanistische Omroep (HUMAN), Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), Joodse Omroep (JO), Nederlandse Islamitische Omroep (NIO), Nederlandse Moslim Omroep (NMO), Organisatie Hindoe Media (OHM), Rooms-katholiek Kerkgenootschap (RKK), Zendtijd voor Kerken (ZvK).
– Een nader in te vullen taakstelling van € 45 miljoen.

Een en ander levert nog veel vragen op, waaruit bestaat bijvoorbeeld die nader in te vullen taakstelling? De eerste reactie van Henk Hagoort, voorzitter Raad van Bestuur van de NPO, op het akkoord luidt: “Deze nieuwe bezuiniging zorgt ervoor dat kijkers en luisteraars worden benadeeld. De Nederlandse Publieke Omroep is al bezig met het doorvoeren van de grootste bezuiniging ooit. Dat zullen mensen vanaf 2014 gaan merken op radio en tv. Deze extra bezuiniging die geldt vanaf 2017 zal alleen maar ten koste van de programma’s gaan.”

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen