dinsdag 16 januari 2018

Reclame-omzet op tv stijgt met 15,4 procent

De netto bestedingen voor televisiereclame bedroeg zijn in het eerste kwartaal van dit jaar € 178 miljoen, een stijging van 15,4 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2010. “Nog nooit lagen de bestedingen op tv in een eerste kwartaal zo hoog,” aldus Spot, het marketingcentrum voor tv-reclame waarin alle grote zenders deelnemen.

In 2010 was sprake van een sterke toename van het aantal merken en adverteerders op tv. Deze trend zet zich door in het eerste kwartaal van 2011. De groei in het eerste kwartaal kwam vooral voor rekening van de middelgrote, kleine en nieuwe adverteerders. Het aandeel van deze categorie adverteerders in de totale omzet is in het eerste kwartaal groter geworden.

Uit de registraties van Nielsen blijkt dat Voeding wederom de grootste branche is op tv, gevolgd door Persoonlijke Verzorging en Retail. De sterkste stijgers in het eerste kwartaal waren Retail en Transport. Het herstel van de autobranche in het najaar van 2010 heeft zich in het eerste kwartaal van dit jaar doorgezet. Uit dezelfde registraties blijkt tevens dat er voor tv zowel sprake is van een autonome groei als van een groei door verhoging van het budgetaandeel ten koste van andere media. In het eerste kwartaal verliezen vooral dagbladen en direct mail aandeel aan tv.

Michel van der Voort, directeur SPOT: “Een sterke groei was voorzien voor het eerste kwartaal, gezien het ontbreken van groei in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Echter een groei van 15,4 procent is boven elke verwachting. Deze stijging ligt nog hoger dan de groei die we in het hersteljaar 2010 zagen. Tv vertoont volgens de Nielsen-registraties de grootste groei van alle media in het eerste kwartaal. Het vertrouwen in de kracht en de dominantie van tv is hiermee weer aangetoond.”

Bron: reclamewereld.blog.nl/Broadcast Magazine

Bericht delen