Raad voor Cultuur: Preventie noodzakelijk tegen ongewenst gedrag mediawereld
woensdag 22 juni 2022

Raad voor Cultuur: Preventie noodzakelijk tegen ongewenst gedrag mediawereld

De Raad voor Cultuur constateert dat grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector een ‘hardnekkig en urgent’ probleem is dat niet makkelijk is op te lossen. Het orgaan adviseert daarom om vooral in te zetten op preventie.

Dat staat in het rapport Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur dat de raad dinsdag heeft aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. Het is nodig dat op elke werkvloer in de cultuur- en mediasector ‘het goede gesprek’ op gang komt over machtsverhoudingen en veiligheid, schrijft de raad in het rapport.

‘Onderdeel van dat gesprek moet in ieder geval zijn bewustwording van het eigen gedrag en hoe signalen van anderen op te vangen. Maar ook bewustwording van eigen grenzen en hoe deze aan te geven. Op basis hiervan kan tot concrete afspraken gekomen worden over wat wel en wat niet kan in specifieke situaties. Dit moet handelingsperspectief bieden aan alle betrokkenen.’

Grensoverschrijdend gedrag gaat volgens de raad niet alleen om seksuele intimidatie en misbruik. Het kan ook gaan om pestgedrag, racisme, seksisme, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag, die zorgen voor een onveilige werkomgeving. ‘Slachtoffers ontwikkelen vaak fysieke en mentale klachten, zoals stress, burn-out en depressie.’

Met name zzp’ers zijn kwetsbaar
De Raad voor Cultuur spreekt van een extra groot risico op grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Zo wordt in de sector vaak geselecteerd uit een groot aanbod van talent voor maar een beperkt aantal plekken. Met name zzp’ers zijn kwetsbaar, stelt het adviesorgaan.

‘Castingdirecteuren, curatoren, docenten en artistiek leiders fungeren daarbij noodzakelijkerwijs als poortwachter, wat zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen. Zeker als zij, bewust of onbewust, handelen vanuit vooroordelen en stereotypering ontstaat een onveilig werkklimaat.’

Bron: Nu.nl/BM

Bericht delen