Publieke omroepen verliezen een miljoen leden
woensdag 10 juli 2019

Publieke omroepen verliezen een miljoen leden

De publieke omroepen hebben in vijf jaar bijna eenderde van hun totale ledenaantal verloren. Van de 3,5 miljoen leden uit 2014 (de laatste telling) zijn er nu nog 2,5 miljoen over. Vooral de gefuseerde omroepen zijn geslonken. AVROTROS is bijna gehalveerd (400.000 leden) en komt nu in de buurt van MAX (360.000 leden), de enige omroep die groeit.

Dat blijkt uit een onderzoek van NRC. De ledenkrimp past bij een langere, algemene trend onder verzuilde organisaties (kerken, vakbonden, politieke partijen). Minister Slob (Media, ChristenUnie) spreekt in zijn Kamerbrief over de toekomst van de publieke omroep over ‘de verminderde bereidheid bij sommige groepen in de samenleving om zich via een lidmaatschap aan een omroep te binden’.

Opmerkelijk is dat de grote omroepen die eerder fuseerden, onder druk van het kabinet, nu het meeste ledenverlies lijden. AVROTROS-directeur Eric van Stade: “Minister Slob zegt dat we ons beter moeten profileren. Dat is een hele leuke. Eerst ons laten fuseren, en dan klagen dat we geen eigen gezicht meer hebben.”

omroepleden500

Ondertussen wil minister Slob de vijfjaarlijkse ledentelling een jaar uitstellen. Hij zou op 31 december 2019 gaan tellen, maar hij heeft de peildatum verplaatst naar ten vroegste 30 september volgend jaar, en waarschijnlijk 31 december 2020. Meer adempauze voor de omroepen? Nee, ze hadden hun campagnes om leden te werven al gestart. Nu moeten ze nog een jaar langer werven, of volgend jaar opnieuw beginnen. Dat is duur: een wervingscampagne kost vele tonnen.

Bron: NRC/BM

Bericht delen