Publieke omroep sluit zich aan bij meldpunt MORES
maandag 20 juni 2022

Publieke omroep sluit zich aan bij meldpunt MORES

De landelijke publieke omroep heeft zich aangesloten bij MORES.online, het centrale meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Hiermee hebben alle (oud-)medewerkers van de omroepen en de NPO vanaf nu een extra mogelijkheid om op een veilige en betrouwbare manier melding te maken van ongewenst gedrag in werksituaties.

Binnen de NPO en omroepen bestaan al regelingen en vertrouwenspersonen voor meldingen van ongewenst gedrag. Toch kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin deze voorzieningen niet toereikend zijn, bijvoorbeeld wanneer medewerkers tijdelijk of helemaal uit dienst zijn, of wanneer er persoonlijke redenen zijn om niet binnen de eigen organisatie een melding te doen. In die gevallen kan nu ook een beroep worden gedaan op MORES.online, dat zich als onafhankelijk meldpunt speciaal richt op de culturele en creatieve sector in Nederland.

Frederieke Leeflang, voorzitter van de NPO, is blij met de stap. “Het is een belangrijke aanvulling op de bestaande mogelijkheden die ik van harte ondersteun. Een veilige werkomgeving is een omgeving waar mensen zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn en al hun ervaringen te delen, of deze nu positief of negatief zijn. Wij willen borgen dat onze mensen zich in alle gevallen ergens gehoord voelen.”

Contactpersoon
Namens MORES zal er één contactpersoon voor de hele publieke omroep fungeren om zo zicht te houden op het totaal en bij meerdere meldingen mogelijke verbanden of patronen te herkennen. Onderdeel van de werkwijze van MORES is het uitbrengen van geanonimiseerde rapportages van het aantal en de aard van ontvangen meldingen.

Dit stelt organisaties in staat om risicovolle situaties in te schatten en om waar nodig tijdig in te grijpen. Herleidbaarheid naar individuele melders zal daarbij vanzelfsprekend uitgesloten zijn. Bovendien deelt MORES informatie alleen met de organisatie als de melder hier toestemming voor geeft. Ook namen worden alleen met toestemming van de melder genoemd, tenzij er sprake is van een strafbaar feit.

Convenant
Naast aansluiting bij MORES voert de publieke omroep overleg met andere bedrijven in de mediasector, waaronder Talpa en RTL om te komen tot een sectorbreed convenant op het vlak van gewenst gedrag en een veilige werkomgeving. Dit convenant moeten worden gezien als een soort paraplu boven de regelingen die alle partijen zelf al hebben en zal gelden als een ‘code’ voor de gehele mediasector. Het streven is om het convenant na de zomer in te laten gaan.

Bron: NPO/BM

Bericht delen