dinsdag 16 januari 2018

Principeakkoord verlenging sociaal plan Publieke Omroep

Vakbond FNV KIEM heeft met de omroepwerkgevers een principeakkoord bereikt om het sociaal plan voor de Landelijke Publieke Omroep met een half jaar te verlengen tot 1 januari 2014. Deze beslissing is vooral genomen daar het merendeel van de aanstaande reorganisaties en fusies van de landelijke publieke omroepen naar verwachting in 2013 plaats gaan vinden. Zo kan binnen de publieke omroepen een adequaat sociaal vangnet geboden blijven worden tot 2014.

Het huidige sociaal plan voldoet volgens FNV KIEM inhoudelijk nog aan de verwachtingen en het is van voldoende niveau om te voorzien in de behoeften van werknemers die boventallig worden en gedwongen moeten afvloeien en het voorziet onder andere in een schadeloosstellingsregeling op basis van de kantonrechtersformule met een correctiefactor 1. Het betreft de zogenaamde oude kantonrechtersformule die beter is dan de nieuwe. Voor outplacement, bemiddeling, loopbaan oriëntatie en scholing is per werknemer een budget van € 5000,- beschikbaar.

Het huidige sociaal plan loopt van 1 juni 2010 tot en met 30 juni 2013 en geldt voor werknemers die werken bij de Landelijke Publieke Omroepen, met uitzondering van de Wereldomroep die inmiddels een eigen sociaal plan heeft.

Bron: FNV KIEM

Bericht delen