woensdag 17 januari 2018

Principeakkoord sociale regeling RNW Media

De bonden hebben met de directie van RNW Media een principeakkoord bereikt over een sociale regeling in verband met de komende reorganisatie. De NVJ, FNV en CNV staan volledig achter het resultaat en leggen het principeakkoord met een positief advies aan haar leden voor.

De regeling geldt voor alle medewerkers die in september ontslag krijgen aangezegd, dus ook voor mensen die na 1 februari 2017 tijdelijk langer doorwerken. De financiële regeling voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voor alle medewerkers die na 1 januari 2013 in dienst kwamen hetzelfde (de zogenaamde nieuwe kantonrechtersformule). Voor medewerkers die vóór 1 januari 2013 in dienst waren, geldt voor de opgebouwde dienstjaren tot 1 januari 2013 de oude kantonrechtersformule. De dienstjaren na 1 januari 2013 worden volgens de nieuwe kantonrechtersformule betaald.

Mensen die boventallig zijn verklaard maar waarvan het dienstverband eindigt nà 1 februari 2017 en die dus langer blijven door werken, krijgen een extra vergoeding ter grootte van één bruto maandsalaris. Dit was een wens die voortkwam uit de leden/personeelsbijeenkomst op 21 augustus.

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt voor de begeleiding van werk naar werk, inclusief een individueel intake gesprek, een centrale UWV-bijeenkomst en eventuele andere informatiebijeenkomsten.

In een addendum bij de sociale regeling zijn aanvullende afspraken gemaakt voor de ‘regional collegues’. Regionale collega’s met wie de overeenkomst wordt beëindigd, kunnen een beroep doen voor een compensatiebedrag. Er komt onder meer een aparte pot van zo’n € 40.000,- beschikbaar.

Leden werkzaam bij RNW Media kunnen tot woensdag 31 augustus 12.00 uur hun stem uitbrengen.

Bron: RNW/Broadcast Magazine

Bericht delen