dinsdag 16 januari 2018

Politie beëindigt gewelddadige bezetting bij OHM

De politie heeft woensdag aan het begin van de middag een einde gemaakt aan de gewelddadige bezetting van het gebouw van Omroep Hindoe Media (Stichting OHM) aan de Koninginneweg in Hilversum.

Dat meldt OHM-directeur Jagdish Rambali tegenover de Gooi- en Eemlander. Volgens hem is er geduwd en getrokken en hadden de bezetters een slotenmaker bij zich.

Aan de actie zou een machtsstrijd ten grondslag liggen over de toekomst van de Hindoestaanse omroep. De omroep bevindt zich in het laatste jaar van zijn bestaan. In het kader van de bezuinigingen op de publieke omroep neemt de NTR waarschijnlijk een deel van de activiteiten van OHM over, zegt Rambali.

Het Commissariaat voor de Media heeft Stichting OHM opgedragen vóór 2 februari orde op zaken te stellen. OHM dient vóór deze datum te zorgen voor een adequate interne organisatie en een Raad van Toezicht die deskundig en onafhankelijk toezicht houdt. Voldoet Stichting OHM niet aan deze opdracht, dan moet de omroep vanaf 2 februari een dwangsom betalen van € 1.000,- per dag met een maximum van € 50.000,-.

Het Commissariaat heeft de last onder dwangsom op 16 december 2014 opgelegd omdat Stichting OHM niet heeft voldaan aan de aanwijzing die het Commissariaat op 5 september 2014 heeft gegeven. Daarin werd OHM opgedragen voor 1 november de leden van de Raad van Toezicht te vervangen en de nodige maatregelen te treffen. Reeds eerder plaatste het Commissariaat de OHM onder verscherpt toezicht en legde het een boete op aan Stichting OHM.

Bron: G&E/Broadcast Magazine

Bericht delen